Trångt om vårdplatser på Östersunds sjukhus

Just nu har vi många patienter med svår influensa på Östersunds sjukhus och därför trångt om vårdplatser. Det innebär att väntetiden på akuten kan bli längre för de patienter som inte bedömts som mest akut sjuka. Detta beror i sin tur på att det tar längre tid att göra plats för patienter från akuten som ska läggas in på vårdavdelning.

Ring gärna 1177 eller besök 1177.se som en första åtgärd om du eller någon anhörig behöver vård under helgen.

Ring alltid 112 vid misstanke om livshotande tillstånd

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se