Tystare fjäll i takt med klimatomställningen

Tänk snöskotrar som tyst susar fram över fjällen och pistmaskiner som drivs av lokalproducerad el och biodrivmedel. Den framtiden är snart här. Men det finns utmaningar.

För vissa arbetsmaskiner är räckvidden ett problem, för andra ligger omställningen närmare till hands.

– Vi vill med webbinariet visa på olika alternativ som kan skynda på omställningen, säger Sara Nordstrand i projektet Förnybart i tanken.

Den 3 maj arrangerar Förnybart i tanken tillsammans med SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation och projektet Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Coronapandemin, ett webbinarium för att visa upp fossilfria alternativ. Det är gratis, öppet för alla och fortfarande möjligt att anmäla sig till. Hela programmet och länk till anmälan hittar du här: Fossilfria arbetsmaskiner i fjällen (regionjh.se).

Fossilfria arbetsmaskiner kommer nu på bred front och på webbinariet går det att få en bild av några spännande nyheter, förutom elsnöskotrar presenteras även pistmaskiner, fyrhjulingar som går på el och biogasfordon som kan användas för snöröjning.

– Vi arbetar mot målet fossilfri drift av skidanläggningar till 2027, vilket främst har avsett pistmaskiner och skotrar. Vi välkomnar att frågan också breddas till övriga maskiner på anläggningen, det ger en bra helhetssyn. Säger Titti Rodling, vd Svenska Skidanläggningars Organisation.

Projektet Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik och arbetsmaskiner och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland och Biofuel Region.

För mer information:

Sara Nordstrand, projektmedarbetare Förnybart i tanken
063-14 65 63 eller sara.nordstrand@regionjh.se

Titti Rodling, vd för Svenska Skidanläggningars organisation, SLAO
070-339 20 07 eller titti.rodling@slao.se

Text: Elisabeth Wickzell/Sara Nordstrand.

Bilden visar en orange tonplatta med texten Förnybart i tanken och en blåvit vägskylt med texten Öka takten. Under tonplattan finns logotyperna för europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och Biofuel Region.