Undvik besök på vårdavdelningar eller närvårdsplatser

Har du tänkt besöka någon som ligger inne på en vårdavdelning eller på primärvårdens korttidsplatser (närvårdsavdelning, näva)? Under den senaste veckan har antalet fall av influensa och vinterkräksjuka ökat i Jämtland Härjedalen. Dessa sjukdomar kan bli mycket allvarliga för patienter som redan har andra sjukdomar.

För att minska smittorisken uppmanar vi dig att undvika besöka personer som är inlagda på våra vårdavdelningar, om du kan. Detta gäller även om du känner dig fullt frisk. Om du är osäker eller har särskilda skäl att besöka oss så ber vi att du kontaktar vårdavdelningen för att planera besöket tillsammans med vårdpersonalen.

Har du feber och/eller hosta och dessutom varit i ett område där smittspridning av covid-19 (coronavirus) pågår inom de senaste 14 dagarna? I så fall ska du inte gå in på någon av våra vårdlokaler utan istället ringa 1177 för att få mer information om hur du ska söka vård. Har du allmänna frågor kan du istället ringa till 113 13.