Uppmärksamhetsvecka för HPV och livmoderhalscancer

Under vecka 21 kommer Region Jämtland Härjedalen tillsammans med övriga norrlandsregioner att uppmärksamma Humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer. Detta kommer att göras bland annat genom utökade informationsinsatser för att höja kunskapen om HPV och livmoderhalscancer. Vi kommer även att erbjuda utökade tider för drop-in-vaccination mot HPV för kvinnor födda 1994 till 1999.

Vaccinationskampanj riktad till kvinnor födda 1994-1999
Alla kvinnor födda 1994–1999 kommer att erbjudas gratis vaccination mot HPV fortsatt under hela 2023. Erbjudandet är en del av en nationell forskningsstudie som drivs av Karolinska Institutet i samarbete med bland annat Region Jämtland Härjedalen. Studien syftar till att nå målet att utrota livmoderhalscancer i Sverige inom fem år. I Jämtland Härjedalen har vi nu nått cirka femtio procent av det regionala vaccinationsmålet.

För mer information om vaccinationskampanjen:
Nu inleds kampanjen Utrota livmoderhalscancer i Jämtland Härjedalen - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se

Drop-in-vaccination i hela länet
Vi kommer under hela vecka 21 att erbjuda utökade tider för drop-in-vaccination på olika hälsocentraler runt om i länet. Det kommer även att finnas möjlighet till drop-in-vaccination på Östersunds sjukhus och vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund.

För mer information kontakta:
Anna Ericsson, vaccinationssamordnare
vaccinationsenheten@regionjh.se
063-14 22 50

Vaccination mot HPV

Text: Hanna Fogelberg