Välkomna till invigningen av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal

Torsdag 1: a september invigs en distriktssköterskemottagning i den tidigare hälsocentralens lokaler i Hammerdal.

Mottagningen är en filial till Strömsunds hälsocentral och kommer att bemannas av en distriktssköterska en dag i veckan.

Vid mottagningen kommer det också att placeras en bedömningsbil. Bedömningsbilen bemannas av ambulanssjuksköterska och kommer främst att larmas ut av SOS, Strömsunds hälsocentral och 1177. På sikt kommer det också att finnas en digital läkarmottagning på distriktssköterskemottagningen.

– Den här mottagningen är en samverkan mellan primärsjukvården och ambulansen och gör att vården kommer närmare invånarna i och runt Hammerdal, säger Anna Fremner, divisionschef Nära Vård på Region Jämtland Härjedalen.

Invigningen börjar klockan 13.00 med att Tom Silverklo, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, klipper invigningsbandet. Både allmänheten och media är sedan välkomna att titta inne på mottagningen och i bedömningsbilen.

Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till representanter från Region Jämtland Härjedalen. På plats kommer det att finnas verksamhetschefer för ambulans och Nära vård, enhetschefer för Strömsunds hälsocentral och för resursenheten för ambulans samt projektledare för öppnandet av distriktssköterskemottagningen. Det kommer också att finnas representanter för politiken.

Kontaktperson för frågor om invigningen av distriktssköterskemottagningen:
Fanny Jonasson
Enhetschef på Strömsunds hälsocentral
fanny.jonasson@regionjh.se
Telefon: 0670-16501

Text: Jennie Wennberg