Vård i nära samverkan i Härjedalen – med sikte mot framtiden 

Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun undersöker möjligheterna till närmare samarbete i vårdfrågor i framtiden – bland annat i bygget av ny hälsocentral och nytt särskilt boende för äldre i Funäsdalen. På en informationsträff berättar vi mer om planerna.

Under år 2018-2020 ska Region Jämtland Härjedalen satsa på att utveckla sina verksam-heter så att medborgarna upplever att vården ges nära. Det handlar om att samordna primärvården och den specialiserade öppenvården med ambulansverksamheten och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter – och ge utökade möjligheter till vård i, eller i närheten av, hemmet. Bland annat innebär det att utveckla mobila verksamheter, digitala lösningar och effektivare samordning.

Exempelvis har Regionen Jämtland Härjedalen och det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar gjort en avsiktsförklaring om samarbete i samband med att det byggs en ny hälsocentral i Funäsdalen. Socialnämnden i Härjedalens kommun har beslutat att undersöka möjligheten att kombinera bygget av hälsocentralen med bygge av ett nytt särskilt boende för äldre i angränsande lokaler. Att se över om utformningen av lokalerna kan möjliggöra närmare samverkan är alltså ett naturligt led i ambitionen om att parternas samverkan i vårdfrågor ska kunna utökas i framtiden.

Vi bjuder in allmänheten till en informationsträff.
Även medier är välkomna.

Torsdagen den 8 november, klockan 18.00,
på Fjällmuseet i Funäsdalen

Från Region Jämtland Härjedalen finns dessa på plats:

 • Christer Siwertsson, regionråd, (M)
 • Hans Svensson, regiondirektör
 • Maria Carlund, närvårdsområdeschef för Härjedalen
 • Christel Nord, enhetschef för ambulanssjukvården, område syd
 • Anna Granevärn, områdeschef för primärvården 
 • Anita Secher, områdeschef för akutvården
 • Sören Rådsäter, byggprojektledare på fastighetsenheten

Från Härjedalens kommun finns dessa på plats:

 • Anders Häggkvist, kommunalråd, (C)
 • Margareta Mahmoud-Persson, ordförande i socialnämnden, (KD)
 • Gunnel Gyllander, kommunchef
 • Anda Embretzen, socialchef 
 • Hans Heuser, VD för Härjegårdar Fastighets AB

Vid praktiska frågor om informationsträffen, kontakta:

Maria Carlund, närvårdsområdeschef för Härjedalen, 070-319 46 23

Christel Nord, enhetschef för ambulanssjukvården, område syd,
070-378 13 65

Anda Embretzen, socialchef i Härjedalens kommun, 0680-176 59

Text: Linda Henriksson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se