Viktig information om covid-19-vaccination

I dagsläget är smittspridningen av covid-19 fortfarande låg. Trots detta är det viktigt att fortsätta vara uppmärksamma och följa rekommendationer för att minska risken för spridning.

Behovet av ytterligare covid-19-vaccin kan kännas litet, men det finns goda skäl till att det nu erbjuds en vårdos. Här är varför:

  1. Säsongsvariation: Till skillnad från influensan har covid-19 inte anpassat sig till ett tydligt vinterhalvårsmönster. Istället har det börjat spridas under sommaren (2022) och tidig höst (2023). Det är därför man nu får en vårdos för att ge skydd under sommar och tidig höst.
  2. Tidpunkten är avgörande: Att vänta till höstdosen i månadsskiftet oktober-november kan bli alldeles för sent. Genom att ta vårdosen nu ökar chanserna att vara väl skyddade när smittspridningen eventuellt ökar senare.

Att tacka ja till erbjudandet om vårdosen är att ta hand om både sig själv och andra. Det nya vaccinet, Nuvaxovid XBB.1.5, är ett uppdaterat vaccin som skyddar minst lika bra – och kanske till och med ännu bättre – i kombination med tidigare mRNA-vaccin. Tillsammans kan vi fortsätta att minska risken för spridning av covid-19.

För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Vem bör vaccinera sig mot covid-19?

De med ökad risk för att bli allvarligt sjuka eller som behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Vaccineringen av rekommenderade grupper startar i april månad.

Vilka rekommendationer som gäller för dig finns på Vaccination mot covid-19 - 1177 Länk till annan webbplats..

Vad kostar det?

Vaccination mot covid-19, pneumokocker och influensa är kostnadsfri för rekommenderade grupper.

För mer information, kontakta:

Mattias Skielta, Chefläkare, Biträdande Smittskyddsläkare
Telefon: 063-15 48 97
E-post: mattias.skielta@regionjh.se
Östersunds sjukhus/ Staaren skïemtjegåetie
Region Jämtland Härjedalen/Jïemhten Herjedaelien Dajve

Text: Elin Gunnarsson