Viktigt med ökad tillgänglighet inom Tågtrafiken

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag om två åtgärder som ska bidra till ökad tillgänglighet till tågtrafik i länet. Det handlar dels om att utöka Norrtågstrafiken på sträckan Storlien/Trondheim till tre turer per dag samt att delta i en styrgrupp med målsättningen erbjuda persontrafik på Stambanan via sträckan Bräcke – Ragunda – Sollefteå – Kramfors.

För Norrtågstrafiken i Mittstråket är planeringsinriktningen att skapa ett trafikupplägg med avgångar på fasta minuttal för att förenkla för resenärerna, och på sikt att skapa en förbättrad koppling till Trondheim.

Att införa en tredje tur innebär att tåg som idag vänder i Duved förlängs till Storlien, en sträcka på cirka 47 km, med vändning i Storlien mitt på dagen där resenärer kan byta till tåg mot Trondheim. Nettokostnaden för Region Jämtland Härjedalen bedöms kunna uppgå till 500 000 kronor per år. Trafikförändringen förutsätter att motsvarande beslut även fattas av Norge.

– Genom att erbjuda fler turer stärker vi kopplingen och resmöjligheterna mellan Region Jämtland Härjedalen och Norge vilket är viktigt. Detta kommer förbättras ytterligare när Meråkerbanan elektrifieras men vi ser att det finns ett värde i att redan nu erbjuda en ökad marknad för trafiken, säger Jörgen Larsson, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

Region Jämtland Härjedalen kommer även att utse representanter till en styrgrupp för utveckling av persontrafik på Stambanan genom övre Norrland via sträckan Bräcke – Ragunda – Sollefteå – Kramfors. Idag bedrivs inte någon persontrafik på järnvägssträckan utan den trafikeras endast av godstrafik.

– Vi ser mycket positivt på möjligheten att kunna verka för persontrafik på den här sträckan då det skulle gynna både medborgare och företag. Bristande kommunikationer ska inte vara ett hinder för att bosätta sig eller jobba i vår region och genom att samverka över såväl kommun- som regiongränser skapar vi bättre förutsättningar för hela norra regionen, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Jörgen Larsson, Ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden och Ordförande i Atlantbanan, 070-320 06 97

Text: Sara Nilsson