Mer rörelse för viktiga mammor

Allt fler gravida kvinnor har övervikt eller fetma – något som kan innebära stora risker för både kvinnan och barnet. Sedan 2017 finns ett program i Region Jämtland Härjedalen, Viktiga Mammor, riktat till just denna grupp. I programmet erbjuds alla gravida med BMI 30 eller mer att delta. Men från 20 september till april 2019 kommer alla gravida i Jämtland Härjedalen att erbjudas träningstjänsten MyMOWO.

Tack vare regionens Interregprojekt Vältel erbjuds nu alla gravida fri tillgång till träningstjänsten MyMOWO. Tillsammans med regionen har MyMOWO tagit fram helt unika tränings- och rörelseprogram för gravida som finns tillgängliga via dator, platta eller smartphone.

– Vi ser det här som en möjlighet att erbjuda kvinnor skonsam, säker och trygg träning under graviditeten. I och med det här samarbetet hoppas vi kunna hjälpa kvinnor att på ett inspirerande och motiverande sätt få till mer rörelse under graviditeten och förhoppningsvis bidra till en bättre hälsa och välmående även efteråt, säger Frida Stein, grundare och VD för MyMOWO.

Det har länge varit känt att högt BMI, body mass index, vid graviditet innebär ökad risk för komplikationer, såväl under graviditeten som förlossningen – och det kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt.

– Men det går att göra förändringar och förebygga framtida ohälsa för både kvinnan och barnet. Att jobba med livsstilen är att jobba förebyggande och det vill vi medvetandegöra och inspirera till, säger Cecilia Brundin Pettersson, projektledare Viktiga mammor, Region Jämtland Härjedalen.

Sedan 2017 erbjuds gravida i Jämtland Härjedalen med ett BMI på 30 eller mer att vara med i programmet Viktiga mammor. Det är ett frivilligt deltagande och man erbjuds stöttning från sin barnmorska för att se över hur mycket man rör sig, var, när och vad man äter och andra faktorer som påverkar hälsan.

– Deltagarna loggar hur mycket de rör på sig och vad de äter samt att de erbjuds stegräknare och gåstavar. Allt för att öka medvetenheten om hur mycket de rör sig och inspirera till mer rörelse, säger Cecilia Brundin Pettersson.

Sedan starten 2017 har ett 40-tal gravida deltagit och deltar i programmet Viktiga mammor. Flertalet har fullföljt hela programmet med goda resultat. Andra har valt ett avbryta av olika skäl eller vill ta nya tag efter graviditeten. Nu hoppas man på att fler gravida ska bli inspirerade att komma igång med rörelse och aktivitet i och med samarbetet med MyMOWO.

Vältel
Vältel är ett Interregprojekt som drivs av Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag. Målet med Vältel är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där man kan testa och utvärdera lösningar som kan hjälpa till att lösa hälso- och vårdutmaningar i Jämtland Härjedalen och Nord-Trøndelag med hjälp av välfärdsteknik. Kommuner i Jämtland Härjedalen, kommuner i Nord-Trøndelag och företag i både Sverige och Norge är med i Vältel som idag har över tjugo utvecklingsprojekt igång.

MyMOWO
MyMOWO är en digital träningstjänst som låter dig träna när och där du är. Du behöver bara en dator, platta eller smartphone och dig själv. Träningen fokuserar på glädjen i att röra på sig och riktar sig främst till personer och familjer som vill komma igång med en livsstilsförändring som innehåller mer rörelse. MyMOWO startades 2015 av Frida Stein och Mattias Rosberg och har investerare som Norrlandsfonden, Oscarsson Invest och Almi Invest.


För ytterligare information:
Cecilia Brundin Pettersson, projektledare Viktiga mammor, Region Jämtland Härjedalen, 070-557 45 35
Frida Stein, VD, MyMOWO, 070-696 67 83
Marie Norlén, projektledare Vältel, Region Jämtland Härjedalen, 072-242 51 78

Text: Anton Säwström