Projekt ska ge fler utländska besökare till länet och Tröndelag

Regionala utvecklingsnämnden beviljade idag medfinansiering av projektet "Welcome!". Projektet har som övergripande mål att öka antalet utländska turister till Jämtlands, Härjedalens och Tröndelags destinationer och bidra till ökad året-runt-turism.

Genom samverkan med besöksnäringen på den norska sidan ska förutsättningarna för att locka fler internationella resenärer utvecklas. Totalt har projektet beviljats 3 072 240 kronor i medfinansiering.

- Besöksnäringen är viktig för oss här i Jämtland Härjedalen och likaså för våra grannar i Tröndelag. Genom att bättre samordna våra krafter kan vi skapa en plattform som vässar och kommunicerar ett gemensamt besökserbjudande för den internationella resemarknaden, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Besöksnäringen i Tröndelag är liksom i Jämtland och Härjedalen beroende av bra tillgänglighet. En av målsättningarna är att projektet ska bidra till ökad tillgänglighet till destinationerna i länet och Tröndelag.

- Tillsammans erbjuder våra regioner fyra flygplatser, järnvägar, fjäll, kust och stad. Projektet har som utgångspunkt att det genom bättre samverkan med Norge, blir enklare locka fler researrangörer och transportörer att trafikera till våra destinationer, avslutar Susanné Wallner, regionråd (m).

Projektet är ett Interregprojekt och finansieras genom 1:1-medel. Projektägare på svensk sida är Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening. Samverkanspartners i Sverige är destinationsbolag och företag, bl.a. Skistar och Swedavia. På norsk sida är Avinor, Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och fylket samverkanspartners. Projektet löper från 1 september 2018 till 31 augusti 2021.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se