Tillnyktringsenheten stängs 1 november

Tillnyktringsenheten – TNE – som är en del av Beroendeenheten och en verksamhet inom psykiatriområdet i Region Jämtland Härjedalen, stängs 1 november.

TNE bygger på en samverkan mellan kommun och landsting och har finansierats av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets åtta kommuner. Nuvarande avtal med kommunerna sträcker sig till sista oktober 2017 och ingen av de åtta kommunerna är längre villig att teckna nytt avtal om tillnyktringsverksamhet i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.

Verksamheten har kostat cirka 5,5 miljoner kronor per år varav kommunernas finansiering gett Regionen en intäkt på cirka 3,5 miljoner kronor.
TNE omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen utan är en kommunal verksamhet.

I det läge som uppstått kan inte längre verksamheten bedrivas vidare med möjlighet till bland annat tillnyktring under tillsyn. Region Jämtland Härjedalen kan fortsättningsvis enbart ansvara för att tillgodose ett akut medicinskt behov i de fall det finns – inte tillnyktring.
Regionstyrelsen har därför vid ett extra styrelsemöte beslutat att avveckla tillnyktringsverksamheten.

Berörda medarbetare är informerade om nedläggningen, ingen personal kommer att sägas upp. Just nu arbetar man fram nya rutiner för att behålla patientsäkerheten.

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

1 av 4 gillar detta