Grävmaskin som gräver ett dike för fibernedläggning och en närbild på fiberkabel

Arkivfoton: Mostphotos

Allt fler har snabbt bredband i Region Jämtland Härjedalen

Mer än hälften av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till snabbt bredband 2016 – vilket är en ökning jämfört med 2015. Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

I Region Jämtland Härjedalen hade under förra året 59 procent av hushållen tillgång till bredband på 100 Mbit/sekund. Det innebär en ökning med 5,5 procentenheter jämfört med 2015. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Bland länets kommuner har Östersunds kommun kommit längst med 76 procent hushåll med snabbt bredband på 100 Mbit/s, medan Berg och Strömsund endast har cirka 34 procent vardera. Motsvarande andel för Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre är 52, 42, 53, 38 respektive 41 procent. Krokoms kommun samt Ragunda kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband från 2015 till 2016 med ökningar på 18 respektive 16 procentenheter. Snittet för tillgången till snabbt bredband i riket är 73 procent.

– Det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd men skillnaden minskar. Tittar man enbart på landsbygden, det vill säga utanför tätort och småort, har Strömsunds kommun ökat mest i länet med en ökning från drygt 1 procent till nästan 14 procent som har snabbt bredband på minst 100 Mbit/s, säger Peter Adolfsson, regional bredbandskoordinator.

Peter Adolfsson har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Hans roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

– Det lokala och kommunala engagemanget är väldigt viktigt för utbyggnaden av fiber. Med detta engagemang tillsammans med starka marknadsaktörer bör vi nå regionens nuvarande bredbandsmål om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, säger Peter Adolfsson.

Regeringen har i december presenterat ny nationell bredbandsstrategi, där målet för 2020 är 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

– Det är positivt att målsättningen är att alla i Sverige ska ha lika bra uppkoppling, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, säger Robert Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Text: Anders Rubensson

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
0 av 3 gillar detta