Regionrådet Robert Uitto (S) och landshövding Jöran Hägglund hälsade välkomna.

Regionrådet Robert Uitto (S) och landshövding Jöran Hägglund hälsade välkomna.

Är man en loser om man väljer att bo kvar?

Drygt 300 personer bänkade sig för att ta del av årets Regiondagar – ett bevis på att Läget i länet är intressant för många och betraktas som allt viktigare att ta del av.

Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Är vår förändringsförmåga alltför låg för att möta de snabba omvärldsförändringar vi ser? Det var två av de frågeställningar som diskuterades av drygt 300 personer, företrädare för såväl offentliga aktörer som näringslivet och civilsamhället under Regiondagarna 2017 på OSD i Östersund den 2 mars.

Med utgångspunkt i rapporten ”Läget i länet 2016” diskuterades statusen kring de prioriteringar och mål som den regionala utvecklingsstrategin har satt upp för Jämtland Härjedalens utveckling.

Är man en loser om man väljer att bo kvar? - Region Jämtland Härjedalen

Ulf von Sydow, utvecklingsstrateg inom Region Jämtland Härjedalen, ställde sig frågan om det verkligen går att göra en så kallad SWOT-analys för Jämtland Härjedalen? Bör utvecklingspengar satsas på det vi vet att vi redan är bra på eller på det som hackar betänkligt? Hur ska vi få människor att vilja flytta hit och hur ska vi få människor att stanna kvar – och är man den där losern om man väljer att stanna?

Med underlag ur rapporten Läget i länet gick han igenom såväl styrkor och svagheter som möjligheter och hot för vår region.

– Det går jättebra för Jämtland Härjedalen, konjunkturen går upp och det finns gott om lediga tjänster såväl i näringslivet som inom offentlig sektor. Besöksnäringen går också bra, där görs stora investeringar, sade Ulf von Sydow.

Utvecklingen är dock inget självspelande piano, vi måste fortsatt ha koll på trender inom till exempel friluftslivet och hänga med, menade han.

Integrationssamordnare Magdalena Said från länsstyrelsen rätade ut en del frågetecken kring begrepp som flykting, asylsökande och anvisningstal.

Integrationssamordnare Magdalena Said från länsstyrelsen rätade ut en del frågetecken kring begrepp som flykting, asylsökande och anvisningstal.

Förmiddagen bjöd också på ett så kallat estradsamtal mellan journalisten Po Tidholm, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva och professor Lars Westin, centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet. Samtalet kretsade kring landsbygdsutredningen och om och på vilket sätt förslagen i utredningen kan ”rädda landsbygden”.

Det serverades många och skilda synpunkter på hur bra den egentligen är för utvecklingen av Jämtland Härjedalen. Man diskuterade även attityder och kultur runt att stanna kvar eller flytta – betraktas man som en loser om man väljer att stanna där man är född? Lars Westin hade även en särskild föredragning om att landsbygden faktiskt mår bra av starka städer.

Jöran Hägglund, Po Tidholm, Terese Bengard och Lars Westin.

Jöran Hägglund, Po Tidholm, Terese Bengard och Lars Westin.

Integration idag och framåt var en annan fråga som togs upp i olika block under dagen. Bland många andra berättade Mimi Finnstedt, etableringskoordinator i Krokoms kommun, om hur man där arbetar rent konkret med integration och matchning av jobb. Ali Torfu gav sin syn på sina första år i Sverige och Åre – och hur länge är man egentligen nyanländ…?

Sara Vikström Olsson, projektledare för ungdomsorganisering på Naturskyddsföreningen och styrelserepresentant i Sveriges ungdomsorganisationer, resonerade bland annat kring ungas vilja att vara med och påverka kontra de möjligheter som faktiskt ges. Elever från gymnasier i Östersund och Åre redovisade sina tankar och idéer runt samhällsutveckling och platsattraktion. Och återigen – ses man som en loser om man väljer bort att flytta härifrån?

Regiondagen filmades och filmen finns tillgänglig på www.regionjh.se/regiondagar2017

Text: Gun Kjellerstrand. Foto: Anders Rubensson

0 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se