Kollektivtrafik till Brittsbo genom satsning på elbussar

Nu tas nästa steg mot elbusstrafik i Östersunds kommun. Bygglovet för en busshållplats i Brittsbo har lämnats in.

Det har länge funnits en önskan hos Östersunds kommun att starta upp elbusstrafik i stan. Nu tas nästa steg med en bygglovsansökan för en hållplats i Brittsbo. Tanken är att det nya bostadsområdet Brittsbo, tillsammans med närliggande Sånghusvallen i Krokom ska trafikeras med elbussar.

- Vi har ett väldigt lyckat samarbete mellan alla parter och det känns väldigt kul att vårt arbete nu börjar omsättas i byggnation, säger projektledaren Anne Sörensson, Östersunds kommun.

Arbetet med elbussarna är ett samarbete mellan Östersunds kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, Jämtkraft och Krokoms kommun.

Förra året blev det möjligt att söka pengar från regeringens stadsmiljöavtal för elbussprojekt, vilket kommunen gjorde tillsammans med sina samarbetspartners. Satsningen beräknas kosta 6 350 000 kronor och finansieras till hälften av stadsmiljöavtalet.

Elbussar är tystare för både passagerare, chaufförer och närboende. Dessutom är bussarna energieffektiva och bidrar till Östersunds kommuns målsättning om att bli fossilbränslefria.

- Det produceras mycket förnybar el i Jämtland, vilket gör att bussarna kan gå på lokalproducerat bränsle, säger Anne Sörensson. Busslinjen är tänkt att antingen gå till Odensala eller Torvalla, via centrum, men exakt hur linjen kommer att dras är inte helt klart.

Laddstationerna ska byggas under 2017 och i början av 2018 ska busslinjen vara igång. Att busshållplatsen i Brittsbo byggs redan i höst är för att det blir billigare att bygga när det går att samordna med annan byggnation som pågår i området.