Vy över Stortorget i Östersund med en folksamling och ett stort tält i förgrunden, folksamling och Storsjöeatern i bakgrund.

Foto: Roger Strandberg

Svenska Unescopriset till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun

Tack vare ett gediget samarbete och ett stort engagemang i såväl stad som landsbygd delas Svenska Unescopriset i år ut till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun.

Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun har som medlemmar i Unescos nätverk Creative Cities lyft fram jämtländsk kultur och kreativ gastronomi som nycklar till en hållbar utveckling och tillväxt – det skriver Unescorådet i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Ett fint erkännande av ett omfattande och intensivt regionalt samarbete, menar Dag Hartman, projektkoordinator i Region Jämtland Härjedalen.

Foto på Dag Hartman, projektkoordinator i Region Jämtland Härjedalen

Dag Hartman, projektkoordinator.

Dag Hartman, projektkoordinator.

– Det här är en produkt av ett brett partnerskap och samverkan inom länet, inte bara mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen som fått priset, utan ännu bredare, säger han och lyfter även Torsta AB, Jämtland Härjedalen turism och LRF som exempel.

Svenska Unescopriset ges årligen till en person eller organisation som gjort en stor insats inom Unescos verksamhetsområden. I det här fallet handlar det om Östersunds och regionens arbete i Unesconätverket Creative Cities – ett långsiktigt arbete under flera år som 2016 kröntes av Unesconätverkets globala årsmöte i Östersund och festivalen Gastronomy and Culture Week, där jämtländsk kultur och mat stod i centrum.

Men årsmötet och festivalen satte på intet sätt punkt för samarbetet.

– Nu lyfter vi frukterna av vårt långa Unescoarbete och arbete i olika projekt. Vi fortsätter att jobba för att skapa en attraktiv region och en bra grogrund för företagande och export, säger Dag Hartman.

Det sker genom en mängd olika projekt där ett av de senaste som nyss startat är ett utbyte med elever på grundskolan Lugnviksskolan i Östersund.

– Skolan ingår i ett europeiskt Unescosamarbete. Eleverna ska få åka och uppleva gastronomi och kultur i andra delar av Europa, samtidigt som elever från europeiska skolor, bland annat från Parma i Italien, kommer hit för att lära av oss, berättar Dag Hartman.

Unescoarbetet har varit ett verktyg för att få igång olika samarbetsprojekt i olika nivåer, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Och fler projekt är på gång. Dels fler samarbeten med skolor, dels genom ett större Erasmusutbyte där man jobbar för att etablera gastronomiutbildningar i länet.

Man fortsätter också det gemensamma arbetet med Mittuniversitetet i Östersund i deras internationella satsning på att stödja Unesconätverket med forskning.

Och tack vare det långvariga och givande Unescoarbetet är det jämtländska nätverket med i Team Sweden, regeringens satsning på export från Sverige, i vilken ett tema är kultur och kreativa näringar.

– Där har vi en plats för att vi har ett så stort internationellt nätverk och sitter med och är drivande i nationella satsningar, säger Dag Hartman och fortsätter:

– Vi jobbar för att positionera oss i de globala värdekedjorna, för att skapa mervärden för export, kompetensöverföring och attraktion i länet.

Text: Sara Rönnberg

Motiveringen till Unescopriset 2017

Svenska Unescopriset till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun - Region Jämtland Härjedalen

"Priset ges för ett uthålligt och omfattande engagemang inom Unesco-nätverket för städer och en höjdpunkt i arbetet var arrangemanget av nätverkets globala årsmöte 2016 med Östersund som värd, kompletterat med konferenser inom forskning och gastronomi. Årsmötet blev en stimulans för hela nätverket genom den uppfinningsrikedom och förankring som mötet visade."

Priset delas ut på det årliga mötet med Unesco Sverige den 16 mars.

0 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se