Siluetter av två människor som står på en åker och blickar ut över en orange och grön himmel.

Foto: Tommy Andersson, Mostphotos.

Anmälan öppen till höstens Klimatseminarium

Den 13 september är det dags för det 22:a Klimatseminariet med tema 'Nästa steg i omställningen'.

Klimatseminariet är en dag för att accelerera klimatomställningen. Med intressanta föredragshållare, diskussioner och möten inspireras vi alla till fortsatt arbete och flyttar fram positionerna i länets klimatarbete.

Dagen leds av Erika Bjerström, SVT:s klimatkorrespondent.

Övergripande klimatmål för länet

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst tio procent per år under perioden 2020–2030.

Klimatseminariet är en del i vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Mer information och anmälan.

Arrangörer: Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland.

Text: Länsstyrelsen Jämtlands län.

0 av 0 gillar detta