De fixar mötet - lär känna Kurs och konferens

Kurs och konferens servar Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner då kurser, konferenser och andra större möten ska arrangeras. Enheten består av Gitte Moe och Lotta Stenberg.

- Vi på Kurs och konferens ordnar utbildningar och möten på uppdrag. Beställare är i regel någon enhet inom länets kommuner eller Region Jämtland Härjedalen. Dessutom anordnar vi kurser på eget initiativ efter omvärldsbevakning av fortbildningsbehovet i andra regioner. Så beskriver Gitte Moe verksamheten inom Kurs och konferens.

Ute i kommunens och regionens verksamheter anordnas mängder av möten av olika slag under ett år, något som kan ta mycket tid för de verksamheter som själva står för arrangemangen.

- Det är ju många som själva planerar konferenser och utbildningar, vilket tar både tid och kraft, vid såna tillfällen kan vi anlitas för att underlätta arrangemanget. Vi tar hand om alla delar inför och under ett event, från bokning av föreläsare och lokal, till att skicka ut inbjudningar och ta hand om anmälningarna inför arrangemanget. Under själva eventet tar vi hand om allt praktiskt: förbereder mötesrummet, ordnar med fika, dukar i ordning och tar emot deltagare, förklarar Lotta.

Då enheten är självfinansierad är det förenat med en kostnad att anlita Kurs och konferens, men det många inte tänker på är att alternativet ofta kostar betydligt mer.

- Det är ganska vanligt att medarbetare hos oss inom Region Jämtland Härjedalen och ute i kommunerna skickas på utbildning till annan ort. Genom att anlita oss för att arrangera motsvarande utbildning på plats i Jämtland kan man arbeta mer kostnadseffektivt. Ett faktiskt exempel är en tvådagarsutbildning i Stockholm som skulle kosta 15900 kr per deltagare inklusive resa och boende. När vi arrangerade en identisk utbildning på plats i länet blev kostnaden istället 3927 kr. Genom att genomföra utbildningsinsatser i länet sparar vi dessutom in både tid och miljöpåverkan genom att resandet minimeras, konstaterar Gitte.

Under ett år anlitas kurs och konferens för ungefär 60 arrangemang, från mindre kurser till fullstora seminariedagar. Vid större event förläggs arrangemangen till större lokaler som exempelvis Storsjöteatern och OSD, men vid mindre evenemang nyttjas främst Region Jämtlands egna lokaler, främst de nya konferenslokalerna på Lagmannen dit Kurs och konferens kommer flytta under hösten.

- Det känns väldigt bra, vi ser verkligen fram emot att flytta till Lagmannen. Det kommer underlätta för oss att ha omedelbar närhet till de lokaler som vi oftast använder oss av för våra utbildningar, avslutar Lotta.

Kontakta Kurs och konferens
mail: zol@regionjh.se
tel: 063-14 65 56 (Gitte), 063-14 65 89 (Lotta)

Aktuella kurser kan du ta del av på Kurs och konferens webbplats.

Text & Foto: Shahram Blomqvist

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se