Driver du ett företag inom handel och vill kompetensutbilda dina anställda kostnadsfritt? Då är det dig vi söker!

Region Västernorrland har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för att stötta handelsbranschen som drabbats hårt i sviterna av covid-19. Projektet Handelskraft söker nu handelsföretag med anställda som vill få en anpassad utbildning efter företagets behov. Det omfattar även varslade eller permitterade i branschen.

Projektet ”Handelskraft” är ett samarbete mellan Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Projektets företagskoordinator, Lennart Mörtsell, söker nu kontakt med företag i handelsbranschen som vill delta i projektet. Målet är att minst 60 företag och 450 anställda ska få utbildning.

Företag som deltar kommer att genomgå dessa steg:

  1. Kartläggning av företagets behov av nya eller djupare kompetenser.
  2. Projektet skräddarsyr eller hittar befintliga utbildningar som passar företagets anställda.
  3. Utbildningen sker på bekostnad av projektet. Det är bara en eventuell kostnad för den anställdes arbetstid som företaget betalar.

Målet är att projektet ska stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer i handelsbranschen, genom kompetenshöjande insatser. Då stärks möjligheterna till utveckling inom handelsbranschen, eller ökar förutsättningarna till nytt arbete inom en annan bransch.

Är du intresserad av att medverka?
Be din arbetsgivare ta kontakt med projektets företagskoordinator, Lennart Mörtsell: lennart.mortsell@regionjh.se, 070-550 18 04.

0 av 0 gillar detta