Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen genomför undersökning

Just nu genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på hur coronaviruset påverkar företagens energi- och klimatarbete samt vilja att investera i energieffektivitetsåtgärder.

Det finns gratis energi- och klimatrådgivning att få och pengar att söka.

Delta i enkätundersökningen!

ÖKA TAKTEN - En podcast som vill få mer fart på omställningen till fossilfri energianvändning.
0 av 0 gillar detta