Tre personer står och samtalar vid en receptionsdisk. I bakgrunden syns fler personer som också verkar samtal med varandra. Förstora bilden

Europaforum 2024 – norra Sveriges största konferens för EU-frågor

Är du samhällsaktör och har intresse för norra Sveriges utveckling och samverkan med EU? Då är konferensen Europaforum 2024 något för dig. Arrangör är nätverket Europaforum Norra Sverige, där Region Jämtland är en av företrädarna.

Europaforum 2024 hålls den 17–18 april i Sundsvall. Årets tema är EU-val, geopolitisk oro och grön omställning – hur påverkas norra Sverige?

Läs om programmet och hur du anmäler dig på Europaforum Norra Sveriges webbplats:

Europaforum 2024 i Sundsvall | Europaforum

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar kommunala och regionala företrädare från Sveriges fyra nordligaste län för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension.

Text & Foto: Europaforum Norra Sverige

0 av 1 gillar detta