Närbild på en norsk och en svensk flagga som vajar i varsin flaggstång mot bakgrund av en blå himmel.Förstora bilden

Fellesstemmen – gränsöverskridande samarbete i Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Idag, onsdag, samlas förtroendevalda och tjänstepersoner från Jämtland Härjedalen och Trøndelag på konferensen Fellesstemmen 2023, i norska Stjørdal. Syftet är att stärka det gränsöverskridande samarbetet.

Jämtland Härjedalen och Trøndelag har en gemensam historia och lång tradition av samarbete. Genom den nybildade gränskommittéen Fellesrådet stärks nu samarbetet kring viktiga framtidsfrågor. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa aktualiserar också behovet av starkare regionalt samarbete i Mittnorden.

Fellesstemmen i Stjørdal är den första konferensen inom den nya gränskommittéen. Syftet med Fellestemmen är att skapa en årlig mötesplats för regionala och lokala företrädare att kunna diskutera framtida samarbete. På programmet står bland annat inspirationsföreläsningar av representanter från andra gränssamarbeten, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Stort intresse att delta

Mer än 60 beslutsfattare och tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune (motsvarigheten till region), kommunerna och kommunförbunden i Jämtland Härjedalen och Trøndelag har anmält sig till Fellesstemmen – en uppslutning som i sammanhanget anses som mycket god.

Från Region Jämtland Härjedalens sida deltar stora delar av den regionala utvecklingsnämnden samt en rad tjänstepersoner från regionala utvecklingsförvaltningen.

– Region Jämtland Härjedalen har stor nytta av ett förstärkt och fördjupat samarbete med Trøndelag. Våra två regioner har, trots riksgränsen, mer som förenar oss än skiljer oss. Därför är det glädjande att vi genom en bred uppslutning från Jämtland Härjedalen deltar vid detta avstamp för ett långsiktigt samarbete till nytta för våra invånare, vårt civilsamhälle och vårt näringsliv, säger Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Det finns all anledning att vända oss västerut och se möjligheterna i samarbetet med Trøndelag. Tillsammans är vi en geografi med mer än 600 000 invånare med en gemensam historia och en framtidsbild som på många sätt är lika. Bland annat vill vi utveckla transportinfrastrukturen över gränsen, stärka hållbart företagande och utveckla natur, kultur och matbaserade upplevelser. Potentialen är stor, säger Anna Halvarsson, områdeschef Hållbar tillväxt inom Region Jämtland Härjedalen.

Text: Linda Henriksson/Anna Halvarsson. Foto: Pixabay.

0 av 0 gillar detta