Framsynt arbete för regionens utveckling uppmärksammas

Region Jämtland Härjedalen har uppmärksammats av EU-kommissionens expertplattform JRC (Joint Research Center)* för sitt inkluderande och tillitsfulla arbetssätt. Det är framförallt arbetet inom smart specialisering och cirkulär ekonomi som lyfts fram som goda exempel. I dagarna besökte länets innovationsstrateg Erik Noaksson Sevilla i Spanien för att berätta om hur man arbetar.

– Vi har tagit fasta på hur viktig den interna kulturen är för att skapa varaktig, positiv förändring. Det har styrt mycket i hur vi arbetar inom våra projekt för smart specialisering och cirkulär ekonomi. Här i Sevilla har jag berättat om hur kulturen både kan hjälpa och stjälpa utvecklingsstrategier. Jag sammanfattar det med ”Culture eats strategy for breakfast” och det fick verkligen gehör hos åhörarna, säger Erik Noaksson.

Smart specialisering är ett begrepp som präglar många regioners utvecklingsarbete, däribland Region Jämtland Härjedalen. Det handlar om att identifiera och satsa på de områden vi kan bli riktigt duktiga på för att stärka framtida konkurrenskraft. Bland annat finns krav på entreprenörsdrivna processer och nya arbetssätt. Men också att företag, forskningsorganisationer, universitet och det offentliga samhället är mer delaktiga i beslut om hur pengar fördelas. I praktiken handlar det om hur man långsiktigt lägger upp arbete och investeringar för att uppnå god ekonomisk tillväxt och livskvalitet hos invånarna.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som blir allt vanligare, både på EU-nivå och i mer lokala miljömål. Det handlar om alla de system som måste samverka för att material och energi skall bli del av ett slutet kretslopp. Det vill säga att de resurser som tas ut från naturen skall behålla sitt värde även efter att de använts och att mängden spill och avfall hålls på en så låg nivå som möjligt. Det kräver bred samverkan och en god portion nytänkande inom många områden. Region Jämtland Härjedalen är drivande i SMICE, ett InterReg-projekt som arbetar för en snabbare omställningen mot cirkulär ekonomi.

Arbetet med både cirkulär ekonomi och smart specialisering har inledningsvis drivits delvis inom regionens innovationsstrategi, vilken alltså leds av innovationsstrateg Erik Noaksson, som också är projektledare för SMICE.

För mer information:

Erik Noaksson, Regional innovationsstrateg, projektledare SMICE
Tel: +46 (0)702 78 22 44
E-post: erik.noaksson@regionjh.se

JRC, Joint Research Center, är är EU-kommissionens expertplattform för policyutveckling kring smart specialisering (S3).

Läs mer om SMICE, nätverket för hållbar utveckling, på www.smice.nu.

Text: Maja Blomqvist

0 av 0 gillar detta