Christer Hillörn, Mina bästa polare, pratar om Den digitala regionen.

Framtidens infrastruktur diskuterades på Skalet

Vilken betydelse har tillgängligheten och infrastrukturen för att regionens ska vara en attraktiv plats? Det var ämnet för två dagars framtidsspaning på Vemdalsskalet.

Den 16-17 april arrangerades konferensen ”Framtidens infrastruktur” på Vemdalsskalet. Ansatsen var att blicka lite framåt i tiden – vad har vi för behov och hur kommer det att se ut år 2050?

Syftet med konferensen – som arrangerades i samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen turism, Handelskammaren Mittsverige och Samling näringsliv – var att titta närmare på tillgänglighetens och attraktionskraftens betydelse för samhällsutvecklingen. God tillgänglighet i alla trafikslag är helt nödvändig för Region Jämtland Härjedalen. Regionen ska vara attraktiv att leva i för både näringslivets aktörer, där besöksnäringen är stark, och den offentliga verksamheten där vård och utbildning är viktiga verksamheter.

Ett 70-tal deltagare var på plats de två dagarna. Det levererades omvärldsanalyser och framtidsbilder inom olika områden som digitalisering, nordisk samverkan, näringslivets utveckling, infrastruktur, tåg, flyg och utifrån miljöaspekten. Bland talarna fanns bland andra Catherine Kotake, direktör för Trafikverket Region mitt, Jan Kyrk från SJ, Marcus Sundström från Sundfrakt och Johan Lindblad från Nordiska rådet.

Konferensdagarna gav underlag för ett gemensamt dokument som ska beskriva hur infrastrukturen och tillgängligheten kan se ut i Jämtland Härjedalen år 2050.

– Konferensen var uppskattad och höll en röd tråd kring den ständigt lika aktuella frågan om en god infrastruktur i Region Jämtland Härjedalen, säger regionrådet Robert Uitto (S).

Tord Carnlöf, Svensk Turism pratar på temat Visit the future.

Text & Foto: Ruth Öhrberg Eriksson

0 av 0 gillar detta