Kulturaktörer och beslutsfattare samlades till branschdagar om scenkonst

Svensk Scenkonsts branschdagar är ett årligt återkommande event där kulturens olika aktörer och beslutsfattare samlas för att diskutera kulturpolitiska frågor. I år arrangerades branschdagarna i Östersund och Estrad Norr var lokal värd.

En man står på en scen.

Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall.

Den 22 - 23 maj 2024 samlades landets kulturaktörer och politiska beslutsfattare på Storsjöteatern i Östersund. Under två dagar behandlades bland annat ämnen om hur scenkonsten kan bli bättre på att inkludera konstnärer med funktionsvariationer, hur vi når de unga kulturkonsumenterna, alternativa finansieringsformer för scenkonsten och vilken roll kulturen har som kitt i oroliga tider. Dagarna bjöd på ett gediget program av sakkunniga föreläsare på de olika områdena.

Tre utklädda personer dansar på en scen.

Estrad Norrs egenproducerade barnföreställning ”Plupp - en jojkikal” blev väldigt uppskattad av publiken.

För Estrad Norr, Jämtland Härjedalens regionala scenkonstinstitution, är det ovanligt att stå som värd för ett så stort evenemang. Vi arbetar till största del med turnerande föreställningar där vi besöker lokala arrangörer och skolor runt om i vårt län. Nu fick vi presentera våra verksamheter nationellt vilket var väldigt värdefullt, berättar Malin Hülphers, scenkonstchef på Estrad Norr.

En kvinna pratar i en mikrofon.

Malin Hülphers, scenkonstchef Estrad Norr, hälsar välkommen.

Punkter ur programmet:

  • Huvudtalare Ben Evans - Funktionsvariationer inom kultursektorn.
    Om aktivt deltagande från konstnärer med funktionsvariationer inom mainstreamdans och teater.
  • Hur får vi fler konstnärer med funktionsvariationer till scenkonsten?
  • Samarbete högskola kommun - En fusion av kreativitet och akademisk excellens.
  • Kulturen - en värdeskapande del i samhällsplaneringen.
  • AI bakom kulisserna - allt du vill veta och lite till.
  • Unga som kulturkonsumenter: Utforskning av alternativa kulturella landskap.
  • Kulturen som kitt i oroliga tider.

Moderator för dagarna var kulturjournalisten Gunilla Kindstrand.

En mans tår på en scen och pratar.

Ben Evans, huvudtalare och projektledare för Europe Beyond Access (EBA). Europas största och mest inflytelserika gränsöverskridande initiativ som fokuserar på aktivt deltagande från konstnärer med funktionsvariationer inom mainstreamdans och teater.

Om Estrad Norr och Svensk Scenkonst

Estrad Norr

Estrad Norr är en regional scenkonstverksamhet med kulturpolitiskt uppdrag att driva den samlade scenkonstverksamheten i Jämtland Härjedalen. Estrad Norr finansieras av Statens Kulturråd och Region Jämtland Härjedalen.

Vi finns till för att ge barn, ungdomar och vuxna i vårt län möjlighet att ta del av angelägen scenkonst. Genom musik, teater, musikteater och dans vill vi beröra och bidrar till samtal och utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för människor att mötas kring kultur. www.estradnorr.se Länk till annan webbplats.

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Vi representerar ca 250 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten.

Vårt uppdrag är att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Medlemsorganisationerna finns inom alla sektorer (privat, kommunal, regional och statlig) och över hela landet. På privatteatersidan, som ökat i omfattning på senare år, ingår såväl traditionella privatteatrar som produktionsbolag och upplevelseparker. Det gränsöverskridande samarbetet gör att vi kan samla en annars splittrad bransch i en gemensam, stark organisation. www.svenskscenkonst.se Länk till annan webbplats.

En kvinna står och pratar på en scen.

Eva von Hofsten, projektledare för Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Mira Hellenius Martinsson, vd, Skånes Dansteater, samtalar om arbetet med att öka antalet konstnärer med funktionsvariationer inom scenkonsten i Sverige. Till hösten 2024 kommer Estrad Norr fortsätta det tidigare samarbetet med Folkteatern Gävleborg och projektet scen:se.

En kvinna dansar på en scen.

Estrad Norrs frilansresidens under våren 2024 ”Erik Steen Flamenco Fusion”.

En man står och pratar med en liten figur.

AI bakom kulisserna. Charlie Caper, magiker och high tech-artist berättar allt och lite till om hur man kan använda AI i scenkonsten.

Tre personer står och pratar med varandra på en scen.

Representanter från ungdomsförbunden MUF, SSU och Ung Vänster diskuterar ämnet; Unga som kulturkonsumenter. Hur kan kulturen nå unga? Vad behövs för att skolan ska kunna vara plattformen för tillgängliggörande av kultur?

En grupp på fyra personer står och pratar med varandra på en scen.

Kulturen - en värdeskapande del i samhällsplaneringen. Samtal mellan Johan Fryksborg, affärschef DIÖS, Alex Bergström, ordförande kulturnämnden i Västra Götaland (S) och Chilla Gustavsson, VD Västerbottensteatern. Moderator Gunilla Kindstrand,

En grupp på fyra personer står på en scen och pratar med varandra.

Samarbete högskola kultur - En fusion av kreativitet och akademisk excellens. Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland och Catarina Deremar (C), ledamot i riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Två personer står intill varandra och tittar på en padda framför rader av salongsstolar.

Förberedelser in i det sista. Tomas Nodbrink, Administrativ chef, Svensk Scenkonst och Åsa Söderberg, ordförande valnämnden, Svensk Scenkonst.

Text: Svensk Scenkonst och Frida Laurin Carlsson.
Foto: Karl Melander

1 av 2 gillar detta