Länstrafiken tecknar avtal med Trønderbilene

Nu har Trønderbilene och Länstrafiken tecknat ett tioårigt avtal för kollektivtrafik i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Östersunds kommuner.

Den rättsprocess som gjort att ett nytt regionbussavtal för Region Jämtland Härjedalen inte kunnat tecknas är nu över. Den 18 juli 2019 tecknades det nya regionbussavtalet för Jämtland Härjedalen. Upphandlingen, som Länstrafiken är skyldig att göra, vann företaget Trønderbilene och tilldelades kontraktet i augusti 2018. Detta överklagades av den förra operatören, Centrala Buss, till Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsrätten utan framgång.

Avtalet som nu är undertecknat gäller från den 15 december 2019 och i tio år framåt. Det gäller cirka 67 linjer och har en årlig ersättning på ungefär 124 Mkr.

Trønderbilene kommer att starta verksamhet i Jämtlands län och erbjuda alla berörda bussförare anställning. Några av de förbättringar som kommer ske i och med att det nya avtalet träder i kraft är:

  • Bussarna kommer att drivas med fossilfria förnyelsebara bränslen.
  • Bussarna kommer vara utrustade med hjärtstartare, integrerade bilbarnstolar och bälten på alla sittplatser.
  • Bussarna kommer att ha hiss eller ramp.
  • Bussarna kommer erbjuda fritt WiFi och USB-uttag ombord samt realtidsutrustning som innebär att resenären via mobilappen kan se var bussen befinner sig.

Text: Maria Stenquist 

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se