logotyp Analysportal norr

Ny portal med fakta och analysunderlag – läget i norra Sverige

Nu lanserar vi analysportalnorr.se – en gemensam portal som gör det lättare att del av fakta, statistik och analys för Sveriges fyra nordligaste regioner.

Analysportal norr är en webbplats som Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland gemensamt tagit fram. Här kan du hitta fakta, statistik och analyser. Genom att ta del av det som publiceras får du en bra inblick i norra Sveriges utveckling med nuläge, utmaningar och möjligheter.

– Syftet med den nya webbplatsen är att göra det lättare att hitta grundläggande fakta om Jämtland Härjedalen och norra Sverige. Regionerna ska tillhandahålla kunskapsunderlag för att kunna utföra uppdrag. Nu blir informationen mer tillgänglig, samlad och det blir enklare att göra jämförelser. Analysunderlagen kan även användas av till exempel kommuner för att dimensionera utbildningar, genomföra näringsfrämjande aktiviteter eller se befolkningsförändringar över tid som påverkar behov av offentlig verksamhet, skatteunderlag och vår försörjningsbörda, säger Emma Persson, analytiker vid Region Jämtland Härjedalen.

Hållbar regional utveckling och tillväxt

Analysportal Norr fokuserar på den regionala utvecklingen och analyserna indelas i områden:

  • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
  • Attraktiva livsmiljöer
  • Hälsa och omsorg
  • Infrastruktur och tillgänglighet
  • Näringsliv

– Vi har ett långvarigt samarbete kring analyser och med den nya portalen blir vårt arbete effektivare. Just nu planerar vi till exempel att titta på demografi och inflyttning i spåren av pandemin för hela norra Sverige, gemensam fakta och statistik som är upplagd på samma sätt gör att vi kan jämföra oss och samverka i viktiga satsningar för hela norra Sverige, säger Emma Persson.

Du hittar Analysportal norr på webbadressen: https://www.analysportalnorr.se

På webbplatsen kan du filtrera bland fakta, statistik och analys genom att välja län och/eller tema – flera val är möjliga. Det går även att använda sökfunktionen för att söka fram specifika rapporter eller ämnen.

Kontaktpersoner Analysportal norr

Region Jämtland Härjedalen
Emma Persson, analytiker, e-post: emma.g.persson@regionjh.se
Ilkka Kemppainen, analytiker, e-post: ilkka.kemppainen@regionjh.se