Över 50 miljoner i EU-medel till regional utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län!

Den 31 mars genomfördes det första prioriteringsmötet med det nytillsatta Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland. Den nya programperioden sträcker sig fram till och med 2027. Strukturfondspartnerskapet, som omfattar Västernorrland och Jämtland, prioriterade strax över 50 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i de båda länen.

- Det är roligt att det nya partnerskapet är tillsatt och har kommit igång med det viktiga arbetet att prioritera projekt för hållbar regional utveckling i Mellersta Norrland. Vid dagens möte har det varit projekt som sökt medel från Regionalfonden som prioriterats och det är insatser som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i våra län, säger Sara Nylund (S), ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län. Prioriteringen är bindande för de beslut som nu expedieras av förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

- Under året kommer fler utlysningar såväl inom Regionalfonden som ESF + och tillsammans behöver båda länens aktörer nu mobilisera de projektinitiativ som kan söka finansiering ur EU-fonderna för att bidra till medborgarnas och länens utveckling. Vi ser fram emot att, tillsammans med förvaltande myndigheter, stötta organisationer som vill driva utvecklingsprojekt i linje med ERUF-programmet och handlingsplanen för ESF+ för vårt programområde, Mellersta Norrland", säger Jonas Andersson (S), vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

ERUF

 • Förstudie-Grön regional förnyelse, Torsta AB, 665 035 kr
 • Förstudie - Stärkta färdigheter för smart specialisering inom socialt och kooperativt företagande, Coompanion, 514 433 kr
 • Förstudie - Industriell regional förnyelse, IUC Z-Group AB, 323 130 kr
 • Förstudie - Regional förnyelse, Peak Innovation AB, 621 026 kr
 • Skärgård Ulvön och TrysunOSN, Övik Energi Aktiebolag, 11 080 000 kr
 • Utlysning Ortssammanbindande sträckor, ServaNet AB, 12 680 000 kr
 • Ortssammanbindande fibernät, Kyrkdal - Ed, Forsed-Kyrkdal Herrsjön-Lavallen, Knäfta-Fiskja, Kramfors Mediateknik Aktiebolag, 7 550 608 kr,
 • Ramprojekt för främjande av förnybar energi, Region Västernorrland, 7 353 132 kr
 • Twin Peak-Impact Innovation Through Twin Transition, Peak Innovation AB, 7 056 701 kr
 • Biochar integrated into composting to mitigate GHG, Mittuniversitetet, 4 175 295 kr
 • Förstudie industriell symbios i Härjedalen för cirkulär ekonomi, Härjedalens kommun, 603 800 kr

Totalt: 51 860 614 kr

3 av 3 gillar detta