Överlämning av skrivelse till infrastrukturministern

Region Jämtland Härjedalen har i samband med Järnvägsforum Norr lämnat över en skrivelse till infrastrukturministern Tomas Eneroth om fortsatt funktionell järnvägstrafik till Norrland och Jämtlands län.

 – Vi behöver ha ett robust, sammanlänkat och starkt järnvägssystem i norra Sverige för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt säger Berit Eriksson, strategisk planerare, Infrastruktur och kommunikationer på Region Jämtland Härjedalen.

Skrivelsen innehåller synpunkter från aktörer i Jämtland Härjedalen inför upphandling av nattågstrafiken från och med januari 2021 i norra Sverige.

Om Järnvägsforum Norr

Forumet satsar på att bli ett årligt återkommande forum där aktörer i norr smalas för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Den röda tråden i Järnvägsforum Norr är bättre kommunikationer för varor, tjänster och människor som tillväxtmotor. I forumet diskuteras forskning och utveckling, näringslivets förutsättningar och samhällets möjligheter ur flera perspektiv. 

Mer information

Skrivelse till Sveriges infrastrukturminister Pdf, 933.7 kB.

Text: Maria Stenquist  Bild:Mostphotos

1 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se