Flera talare sitter och samtalar i en soffa på scen, med en presentationsskärm bakom sig.

Stort intresse för kompetensförsörjningsevent

”Jättekul med så bred uppslutning under dagen. Det här visar att det är en fråga som engagerar många och att det finns ett behov att få veta mer om vad som faktiskt händer i länet”, säger Annika Hermansson, Strateg Region Jämtland Härjedalen och en av arrangörerna av eventet.

Under tisdagen var närmare 80 personer från hela länet på plats på Verket när Region Jämtland Härjedalen tillsammans med bland andra Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Handelskammaren arrangerade ett kompetensförsörjningsevent.

Talare på scen vid en presentationsskärm, med en publik av åhörare nedanför. På presentationsskärmen syns texten: "Alla kommer behövas – ser vi potentialen i alla grupper?"
Minglande eventdeltagare vid mässmontrar.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna i länet. Det är ett komplext område som kräver samarbete mellan flera olika politikområden, aktörer och nivåer. Syftet med eventet har varit att samla flera av de aktörer som på något sätt jobbar med kompetensförsörjningsfrågan, att visa vad som görs inom området och att skapa möjlighet till möten och samtal. Något som uppskattades av besökarna.

– Det har varit spännande att se hur mycket som görs. Hos oss jobbar vi dagligen med den här frågan och det är tufft att rekrytera oavsett verksamhetsområde. Vi försöker hela tiden hitta lösningar och se hur vi kan hitta rätt kompetens för de tjänster som finns och därför är det viktigt att träffa andra som också jobbar med frågan, säger Britt-Marie Frisell som jobbar på HR avdelningen i Krokoms kommun.

Martin Söderström, chef för Kommunförbundet, var en av talarna under dagen som förutom att visa på frågans komplexitet också lyfte fram det positiva i att det går bra för länet. Låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad är signifikant för länet samtidigt som de som står utanför arbetsmarknaden inte matchar den kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

– Vi ska komma ihåg att det här i grunden är något positivt. Det vill säga att företag etablerar sig i länet och att det går bra för Jämtland. Företag vill etablera sig här. Många av våra små företag växer. Besöksnäringen växer och våra platser är attraktiva för inflyttning av både människor och verksamheter. Som offentliga aktörer är vår uppgift i detta läge att se till att samhället går i takt och att det går att kompetensförsörja i takt med utvecklingen, säger han.

Minglande eventdeltagare vid mässmonter.
En talare på scen och flera runda bord nedanför med åhörare.

Maria Åberg, Regionchef för Handelskammaren, som deltog i panelsamtal under dagen lyfte särskilt fram vikten av att utifrån olika roller fortsätta samarbeta i frågan.

– Vi har alla förutsättningar på plats med både en bred gruppering och en gemensam plan för arbetet på regional nivå, nu är det bara att jobba på, säger hon.

Under dagen fick besökarna bland annat en kort lägesbild och möjlighet att lyssna på olika aktörers roller och det samarbete som finns kring kompetensförsörjning på länsnivå. Deltagarna kunde även delta i parallella miniseminarier samt mingla och ställa frågor till olika aktörer på plats som exempelvis ESF-rådet, Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Coompanion och Ung Företagsamhet.

– Var och en kan vi göra ganska lite åt alla de utmaningar som finns, men tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt. Att kunna visa upp det goda samarbete som finns i länet och lite av allt det som görs känns viktigt, avslutar Annika.

Text & Foto: Lina Johansson

Tre talare på scen, med åhörare nedanför.
Talare minglar med varandra bredvid scen.
3 av 3 gillar detta