Porträtt bild på en person med kort mörkt hår, skägg och ljus- och mörkblå rutig skjorta.

Jerker Bexelius, verksamhetschef för Stiftelsen Gaaltije.

Unikt arbete ger en samisk regional utvecklingsstrategi

Som första region i landet tar Jämtland Härjedalen fram en samisk utvecklingsstrategi. Ett arbete som leds av Stiftelsen Gaaltije och som blir offentlig i början av december 2022. Ett unikt arbete som skapar förutsättningar för vidare arbete och som kan bli en förebild för flera regioner.

Under 2020–2023 driver Region Jämtland Härjedalen projektet ”Vägar till hållbar utveckling”. En del av projektet handlar om att stödja framtagandet en samisk utvecklingsstrategi. Ett projekt som medfinansieras av Tillväxtverket.

Gaaltije är samverkanspart i projektet och arbetet med den samiska utvecklingsstrategin har drivits som en tankesmedja av Stiftelsen Gaaltijes verksamhetschef Jerker Bexelius. Deltagarna har fritt resonerat om sin syn på samiska samhällets status och behov och i slutänden de visioner som man vill ha.

– Tankesmedjan har strävat efter att representera olika åldrar, kön, geografiska platser och verksamheter - både inom renskötsel och utanför renskötsel. Det har varit väldigt viktigt att samer utanför samebystrukturen också ska känna sig hemma i det här arbetet, säger Jerker Bexelius.

Till en början var det svårt att greppa övergripande frågor, det krävdes en del diskussioner om vad strategisk utveckling är och hur gruppen skulle ta sig an ämnet.

– Det var en person som uttryckte det väldigt målande vid ett av de första mötena vi hade. ”Vi lever på kantarellbacken, vi kliver utanför dörren och så är vi där. Vi är nöjda med att vara där och har inte sett det större än så”, säger Jerker Bexelius.

Att se sig själv och sina värderingar i ett stort strategiskt perspektiv, för hela länet eller till och med hela Saepmie, är inte ett självklart perspektiv i vardagen.

– Men de här diskussionerna har också varit viktiga. Vi har till exempel helt andra utgångspunkter vad mark och fjäll ska användas till än det svenska samhället. Region Jämtland Härjedalen har varit lyhörda och tillmötesgående tycker han. Numera är regionen en föregångare i arbetet med samers rättigheter och tar deras synvinklar på allvar. Bland annat genom att ge medel till och stötta arbetet med en samisk regional utvecklingsstrategi. Förhoppningsvis kommer Sam RUS påverka hela den övergripande regionala utvecklingsstrategin.

En person med kort mörkt hår, skägg och ljus- och mörkblå rutig skjorta sitter framför en vit vägg som pryds med olika samiska konstverk i trä.

Samisk kultur är ett av huvudområdena i utvecklingsstrategin som Jerker Bexelius och Stiftelsen Gaaltije arbetar med att ta fram.

Även om dokumentet i sig kommer lanseras och publiceras i december stannar inte arbetet där. Det är bara början.

– Det måste finnas möjligheter att vi kan utvecklas som samer och utveckla den samiska kompetensen. Region Jämtland Härjedalen måste bidra till att utveckla det samiska samhället, där sametingsetableringen är en viktig del. Region Jämtland Härjedalen borde se ett ägarskap i det här arbetet för vi har en unik urfolkskultur här, vilket man borde hantera på ett sätt som gagnar urfolket, men också alla andra i länet, säger Jerker Bexelius.

Det handlar också om praktiska saker, exempelvis att lyfta en diskussion om hur kriterierna för företags- och projektstöd är utformade så att samiska näringar kan utvecklas. Samisk kultur har till exempel en betydligt större positiv inverkan på näringslivet i det samiska samhället än i det svenska. Kraven på antalet sysselsatta i de samiska näringarna vid företagsstöd kan inte alltid vara samma som för näringar i det svenska samhället, anser Jerker.

Den samiska utvecklingsstrategin kommer att ha 8 huvudområden:

  • Same på samiskt sätt
  • Naturen, djuren, landskapet och marken
  • Kunskap
  • Stärkt synlighet
  • En stark, samisk organisationsstruktur
  • Samisk kultur för alla
  • Näringsverksamhet
  • Samiskt inflytande och beslutsfattande
Texten med finansiering från visas tillsammans med logotyperna för Tillväxtverket, Gaaltije och Region Jämtland Härjedalen.

Text & foto: Håkan Wike, Trampolin PR.

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se