En person sitter och arbetar vid en bärbar dator

Karolina Nätterlund

Unikt samarbete ger bättre möjligheter till distansarbete

Under 2021 ska Region Jämtland Härjedalen erbjuda möjligheter till distansarbete från hemmet eller från regionens lokaler via så kallade hubbar. Den första arbetshubben kommer att etableras i Bergs kommun. Lösningen har arbetats fram i nära samverkan med kommunen och företaget Fjällhubben.

Ett hybridkontor kombinerar kontorsförlagt arbete med distansarbete. Varifrån arbetet sker styrs av de behov som råder för dagen. Ibland passar det bäst att arbeta hemifrån, ibland på kontoret. För en medarbetare kan det innebära en minskad stress och större möjligheter att hitta en balans mellan arbete med privatliv.

Jobba på distans gynnar glesbygden

Lösningen med arbetshubbar är en del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning då den möjliggör för arbetssökande att jobba på distans vilket i sin tur gynnar glesbygden.

I Region Jämtland Härjedalen pågår även ett arbete med att utveckla befintliga rekryteringsstrategier, arbetsmiljöstrategier samt utveckling av ledarkompetenser kopplat till distansarbete i syfte att i större utsträckning ge invånare i och utanför länet möjlighet till anställning i organisationen. På sikt är ambitionen kunna erbjuda en arbetshubb i varje kommun.

Arbeta där det passar bäst

Karolina Nätterlund är verksamhetsledare för Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen. Hon ser fram emot uppstarten av arbetshubben i Bergs kommun;

- Jag bor varannan vecka i Östersund och varannan vecka i Hoverberg. För mig är regionens hubbar en fantastiskt fin förmån. Och väldigt efterlängtat. Innan pandemin hade jag en arbetsplats hos Bergs kommun där jag satt varannan vecka. Förutom att det gör vardagen lättare att arbeta närmre hemmet upplever jag att det ger jättemycket till verksamheten att sitta nära andra organisationer och på andra platser än i Östersund. Jag känner Bergs kommun mycket bättre tack vare att jag haft arbetsplats där och de har fått ytterligare en kontaktväg in i vår organisation. Tidigare har ju jag haft en speciallösning och nu är jag jätteglad att Region Jämtland Härjedalen möjliggör för många fler medarbetare att arbeta där de passar dem bäst.

Intervju: Lena Manneby Foto: Mikael Ferm

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se