Två personer står mot en tegelvägg och tittar rakt in i kameranFörstora bilden

Anna-Karin Mattsson och Per Blomqvist

Smart och patientsäkert på hemmaplan

En bärbar dator med uppkoppling mot Folktandvårdens journalsystem har gjort arbetslivet för tandvårdens uppsökande verksamhet betydligt mer effektivt och patientsäkert. Det här är den del av verksamheten som innebär att man åker hem till personer med särskilt omvårdnadsbehov och gör en munhälsobedömning på plats i hemmet.

Bakgrunden till detta är det statliga tandvårdsstöd benämnt ”nödvändig tandvård – uppsökande verksamhet. Det rör sig om subventionerad tandvård som riktar sig just till den här gruppen. Man erbjuds hembesök en gång per år av en tandhygienist. Ingen tandvård alltså, utan en bedömning. Per Blomqvist, som är it-handläggare och systemförvaltare för Folktandvården, fick i uppgift att hitta arbetsformer för att personalen ska komma åt journalsystemet även utanför husets väggar. Ett tidsbesparande sätt vid exempelvis hembesök. Tidigare hade personalen med sig en blankett hem till patienten, och i den fylldes diverse uppgifter i vid hembesöket.

– Vid dessa besök kände personalen ofta att de saknade tillgången till patientens journal, för att kunna göra mer för patienten när man ändå fanns på plats i hemmet. Det som nu skett är egentligen ganska enkelt. Numera har man med sig en bärbar pc så att man kan logga in mot tandvårdens journalsystem. Då kan man vid besöket titta på eventuella röntgenbilder och läsa i journalen vad som tidigare skett gällande munhälsan, berättar Per Blomqvist.

Ökad patientsäkerhet

Det här arbetssättet sparar in en del tid för personalen. Vid hembesöket kan oftast det mesta av det administrativa arbetet göras färdigt direkt på plats. Och om patienten bedöms behöva tandvård på kliniken så kan tid bokas direkt via journalsystemet.

Personalen som börjat arbeta så här är väldigt positiva över lag. Innan det hela drogs igång fanns en viss tveksamhet, vis av ett försök som genomfördes för flera år sedan där det förekom en del problem med själva uppkopplingen. Men efter en inledande testomgång under våren 2018, med mycket fint utfall har det hela numera skalats upp till att omfatta i princip hela Folktandvården i länet.

– Tack vare att mobilnäten är så väl utbyggda idag fungerar det i stort sett bra. Vi måste jobba så smart som möjligt, och med patientsäkerheten i fokus, konstaterar Anna-Karin Mattsson samordnande handläggare.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta