Kliniska kunskapsstöd

Kliniska kunskapsstöd syftar till att underlätta arbetet för vårdpersonal genom att besvara kliniska frågeställningar utifrån bästa tillgängliga bevis.

Evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.

Finns som app.

En samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Under valet Browse kan du välja Clinical overviews där du kan söka på diagnos eller ämnesområde.

Finns som app.

Elsevier Healthcare Hub: Vaccine Toolkit Länk till annan webbplats.

Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton.

UpToDate och ClinicalKey baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.

Internetmedicin.se Länk till annan webbplats.

Webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.

Internetodontologi Länk till annan webbplats.

Kunskapsdatabas för tandvårdspersonal som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.

Läkemedelsverket - behandlingsrekommendationer Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Länk till annan webbplats.

Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.

Praktisk medicin Länk till annan webbplats.

Ett kunskapsstöd som beskriver de ca 1000 vanligaste åkommorna utifrån läkarens perspektiv. Materialet på sidan är insamlat under decennier och ett stort antal läkare bidrar till att texten hålls uppdaterad.

Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats.

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.