Har du Hotmail eller annan privat mail?

Mailprogram tolkar ibland bibliotekets utskick som spam

När du registrerar ett konto i bibliotekets katalog för att låna böcker ska du ange en e-postadress. Du kan använda din regionmail eller privata mail.

Mailprogram utanför regionen kan dock tolka bibliotekets utskick som spam och mail hamnar i skräpkorgen. Det här är framför allt vanligt hos Hotmail.

Om du väntar på meddelande från biblioteket - reservationer, påminnelser, krav mm. - så kolla i skräpkorgen så att mail inte fastnat där.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se