Bibliotekarie som hjälper låntagare att hitta information

Bibliotekarie som hjälper låntagare att hitta information

Boka informationssökning

Boka en bibliotekarie för hjälp med informationssökning.

Kontakta oss på medicinskabiblioteket@regionjh.se för att få hjälp med informationssökning. Vi hjälper er enskilt eller om ni är en grupp som söker samma stöd.

Text: Malin Hyttstrand