HSMonitor Projektlogga

HSMonitor

HSMonitor är ett förkommersiellt upphandlingsprojekt som investerar i forskning och utveckling av innovativa informations- och kommunikationsteknik-utrustade lösningar för egenmonitorering som ska förbättra hälsostatus samt optimera vård av patienter med högt blodtryck.

En tredjedel av EU:s vuxna befolkning lider av högt blodtryck, något som är en riskfaktor för bland annat kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Många fall av högt blodtryck upptäcks sent om patienterna visar väldigt få symptom, i vissa fall visar de inga symptom alls.

HSMonitors partners arbetar för att förbättra hanteringen av patienter med högt blodtryck genom att använda informations- och kommunikationstekniksutrustade verktyg som ska göra det möjligt för patienter att enkelt egenmonitorera sitt tillstånd från hemmet. Patienter ska kunna mäta sina egna värden tack vare smart teknik som överför dessa till en patientplattform där vårdgivare och patienten själv kan ta del av dem, vilket i sin tur ska minska antalet fysiska vårdbesök och låta patienter känna sig mer självständiga. Denna lösning ska på så vis hjälpa allmänheten, patienter och vårdgivare att minska bördan högt blodtryck kan medföra för patienter i deras vardag.

Vad är ett förkommersiellt upphandlingsprojekt?

HSMonitor är ett förkommersiellt upphandlings-projekt. Denna typ av projekt består av upphandlingar av lösningar för ett identifierat förbättringsområde där flertalet leverantörer konkurrerar med varandra i olika faser för att slutligen få en chans att vidareutveckla prototyper som sedan går till en fas av pilottester.

Utöver Region Jämtland Härjedalen deltog även Turkiet, Italien, Italien, Kroatien, Spanien, Tyskland.

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i September 2023, projektet hade en budget på 4,62 miljoner euro.
EU loggan

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 856698.