INCAREHEART logga

INCAREHEART

INCAREHEART är ett förkommersiellt upphandlingsprojekt som satsar på utveckling av innovativa information- och kommunikationsteknik utrustade lösningar för integrerad vård för att främja tvärvetenskaplig hälsa och vård för patienter med kronisk hjärtsvikt. Genom att introducera en övergångsvård-process förväntas projektet effektivt minska behovet för akutvård, sjukhusvistelser samt förbättra hur noggrant patienter följer sina vårdplaner.

Projektets patientstärkande teknik utvecklas med målet att ta fram lösningar som ökar patienters självständighet i vardagen. Med smart teknik som kommunicerar mellan enheter och en stärkande patientplattform ska detta ske på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Tack vare INCAREHEARTS lösning ska patienter ha möjlighet till egenmonitorering från hemmet och oron över den egna hälsan förväntas minska när patienter kan följa sin hälsa på sina villkor. Patienten mäter sina egna värden och aktiviteter enligt vårdplanen som i sin tur registreras i en patientplattform via de fysiska verktyg patienten får ta del av. Detta gör det lättare för patienten att ha koll på hur de själva följer sin vårdplan, vården tar i sin tur del av detta och kan följa patientens hälsa och följsamhet på distans, och på så vis ska projektet effektivt minska behovet för sjukhusbesök. Allt detta ska i sin tur leda till förbättrad livskvalitet för patienter med kronisk hjärtsvikt.

Vad är ett förkommersiellt upphandlingsprojekt?
HSMonitor är ett förkommersiellt upphandlings-projekt. Denna typ av projekt består av upphandlingar av lösningar för ett identifierat förbättringsområde där flertalet leverantörer konkurrerar med varandra i olika faser för att slutligen få en chans att vidareutveckla prototyper som sedan går till en fas av pilottester.

Utöver Sverige deltar även, Turkiet, Grekland, Italien, Portugal, samt tre övriga organisationer. Projektet startade i februari 2021 och pågår till juli 2024 med en budget på 4,65 miljoner euro.

Vill du läsa mer om INCAREHEART?
Läs mer på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU loggan

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 965134.