Region Jämtland Härjedalen Logotyp

InfoDriv

Informationsdriven hälsoinnovation

Informationsdriven hälsoinnovation är en viktig drivkraft för transformationen av hälso- och sjukvårdssystemen och fokuserar på att använda avancerad informationsteknik och dataanalys för att förbättra vårdens kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och kostnadseffektivitet

Längd: Januari 2024 - December 2024

Total budget: 1 594 735 SEK

EU-finansiering: 637 894 SEK

Finansiering Region Jämtland Härjedalen: 956 841 SEK

 

EU flagga med texten "medfinansieras av Europeiska Unionen"