MED1stMR logga

MED1stMR

MED1stMR är ett Horizon 2020 projekt som är finansierat av EU-kommissionen med målet att utveckla en innovativ mixed reality träningsmiljö för vårdpersonal som är först på plats vid en akut händelse. Denna mixed reality träningsmiljö består av fysiska simulationsverktyg som träningsdockor, medicinska verktyg och en virtual reality miljö att öva i. Dessa verktyg gör det möjligt för medicinsk personal att träna på att rädda liv i olika situationer med olika förutsättningar på ett effektivt sätt för vidare kunskapsfördjupning samt för att förbereda de som är först på plats vid en allvarlig händelse för olika typer av situationer.

Naturkatastrofer, olyckor, olyckor orsakade av personer, terroristhot, dessa är alla exempel på situationer med hög stressnivå som ambulanspersonal utsätts för i arbetet. Tack vare den lösning som MED1stMR vill utveckla kan de få en möjlighet att förbereda sig på dessa situationer genom att utsättas för dem i en kontrollerad miljö.

Simulationsmiljön är utformad på ett sätt som tillåter en övningsledare att påverka och leda övningen genom att patientens hälsa förbättras eller försämras baserat på de beslut som fattas av den som övar. Om inte behandling sker på rätt sätt kan nya symptom uppstå, det kan finnas fler än en person på plats i behov av vård, och det kan finnas yttre stressfaktorer att ta hänsyn till som bränder eller upprörda vittnen.

Eftersom varje träningstillfälle kan spelas in får övningsledaren möjligheten att ge feedback till den som övat i samband med avslut. Tack vare denna möjlighet till effektiv feedback, utrymme för reflektion och exempel baserat på personens egen prestation får lärandet och den personliga utvecklingen helt nya förutsättningar.

Utöver Sverige deltar Österrike, Tyskland, Schweiz, Portugal, Nederländerna, Belgien. Spanien och Grekland. Inom dessa 9 länder deltar 19 organisationer. Projektet startade i juni 2021 och pågår till 31 maj 2024, projektet har en budget på 7,83 miljoner euro.

Vill du läsa mer om MED1stMR?
Läs mer på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU loggan

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program under grant agreement No 101021775.