Astma och allergi - Astma

Mörk långhårig sjukvårdspersonal lyssnar med stetoskop på ett barns bröstkorg. Fotograf: Maskot/Folio

Som ett stöd och hjälp i din egenvård hittar du dokument med information från Barnastma-allergiteamet.

Astma

Om du behöver söka vård för dig eller ditt barn så ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 för rådgivning. Om du eller ditt barn har behov av specialistvård så kommer du till Barn- och ungdomsmedicin via remiss från din Hälsocentral eller egenvårdbegäran via 1177.

På barnmottagningen finns ett team som är specialistutbildade inom astma.
Om du har astma så utreds och behandlas du för dina besvär och vi följer upp tills du har kontroll på din astma.
Det är viktigt att du får kunskap om din astma och din behandling så du kan vara så symtomfri som möjligt.