Välkommen till Regionmötet i operationssjukvård, anestesi- och Intensivvård

Anestesi- och Intensivvårdsavdelningen vid Östersunds sjukhus arrangerar 2018 års regionmöte för de fyra norra landstingen. Kaffepauserna kommer att vara bland utställarna och lunchen i anslutning till utställningslokalen. I programmet avsätts tid för att besöka utställarna.

Monterplats Liten - 8000 SEK exkl moms
Yta ca 1,5 löpmeter (motsvarande plats för roll-up), el, trådlöst internet
I priset ingår fika och lunch för en person

Monterplats Stor - 15000 SEK exkl moms
Yta ca 3 löpmeter, el, trådlöst internet, 1 bord 120 x 40, stol
I priset ingår fika och lunch för 2 personer

Anmälan sker här och efter Er anmälan kommer ni att få en bekräftelse samt ett erbjudande om hotell.

Vi har plats för ca 20 utställare och "först till kvarn" gäller.

Organisationskommitten förbehåller sig rätten att fördela utrymmena så att utställningsytan utnyttjas så effektivt som möjligt.

Liksom vid tidigare Regionmöten finns det möjlighet för företagen att på olika sätt bidra till en trevlig inramning för deltagarna. Det kan röra sig om material, någon aktivitet t. ex. kaffepaus, papper/penna, konferens-block, frukt.

Om vi har fått felaktiga uppgifter om Er kontaktperson, vänligen meddela oss snarast.

Hjärtligt välkomna!

Gunnar Green
gunnar.green@regionjh.se
063-15 30 00

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214