porträtt utomhus i vintermiljö på en kvinna som ler

Emma Nyström är en av tio i gruppen som var först ut att läsa den regionaliserade läkarutbildningen i Östersund. I den gruppen har hittills fyra börjat ägnat sig åt forskning. ”Jag tror att vi var en engagerad grupp. Och just att någon visar att det är möjligt gör att det känns lättare att börja forska," säger hon. Foto: Sara Rönnberg

Emmas forskning visar: Mobilappen hjälper kvinnor med inkontinens

Att på egen hand kunna behandla urininkontinens med en app i mobilen har visat sig vara effektivt för kvinnor som har problem med urinläckage. Nu disputerar Emma Nyström, ST-läkare på Brunflo hälsocentral, med en avhandling om de positiva resultaten.

Det var med forskningen som med läkarutbildningen för Emma Nyström. Det var lockande att få arbeta med människor – och kunna göra skillnad för människor, så när det var dags att börja plugga föll valet på läkarprogrammet vid Umeå universitet. Hon blev en av tio studenter i den första kullen som började på den regionaliserade läkarutbildningen i Östersund.

Att forska var inte en plan som 31-åringen med rötterna i Nordvärmland haft sedan länge utan något hon gradvis kom in i på läkarprogrammet. Under projektarbetet på utbildningen kom hon in i forskningsprojektet Tät.nu som utvecklar appar för självbehandling av urininkontinens med hjälp av bäckenbottenövningar och livsstilsråd.

Och det var just det där att kunna göra skillnad som gjorde att hon fastnade för det.

– När jag väl var inne i det insåg jag att det var både ett bra och viktigt projekt och något som verkligen kan hjälpa många människor. Tät-projektet når ut med de behandlingar som man jobbat fram. Och så var det en trevlig forskningsgrupp, så jag kände att ja, det här vill jag ju fortsätta med! säger Emma Nyström.

Mindre urinläckage – bättre livskvalité

På fredagen den 11 januari försvarar hon resultatet av 5 års arbete där vissa perioder ägnats helt åt forskningen medan vissa perioder bestått av enbart jobb som ST-läkare på hälsocentralen i Brunflo, vissa perioder har hon varvat arbetsuppgifterna.

Syftet med Emma Nyströms avhandling var att utvärdera hur självbehandling av urinläckage med hjälp av mobilappen Tät® fungerar. I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes en grupp kvinnor med ansträngningsinkontinens som tränade med appen Tät® med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Efter tre månader utvärderades resultatet bland de 121 kvinnor som besvarade uppföljningen.

Det visade sig att de som hade använt appen hade fått både mindre läckage och bättre livskvalitet. Sedan analyserades data vidare för att se om några lyckats bättre än andra. Resultatet visade att de som hade högre förväntningar på behandlingsresultatet, som höll vikten och blev starkare i bäckenbotten också upplevde att urinläckaget hade blivit mycket bättre.

– Det är roligt att appen funkar så bra och att den är uppskattad och använd. Sedan den blivit helt fritt släppt är det fortfarande två tredjedelar som blir bättre av den – förutsatt att man fullföljer de tre månaderna och tränar och använder appen varje vecka, säger Emma Nyström.

55 000 nedladdningar

Appen Tät® är nu fritt tillgänglig och gratis och hittills har den laddats ner över 55 000 gånger. Man får vid nedladdning välja om man vill besvara några frågor för att forskarna ska kunna följa hur det går för appanvändarna.

Av dem som hade urininkontinens vid nedladdning av appen har 14 procent besvarat en uppföljande enkät. Två tredjedelar av dessa angav att de blivit bättre och 29 procent hade blivit mycket eller väldigt mycket bättre. Användare med läckage vid ansträngning rapporterade förbättring i större utsträckning, liksom de som använt appen och bäckenbottentränat minst varje vecka.

Tät-projektet pågår än och kommer att göra det framöver – och det med Emma Nyström, inom kort med en vetenskaplig doktorstitel om disputationen går som hon hoppas, som en fortsatt del av gruppen.

Första Tät®-appen finns nu på engelska, finska, tyska, spanska och arabiska. En uppföljande app, Tät®II, kom under våren 2017. Den vänder sig till kvinnor med trängnings- och blandinkontinens och en studie pågår av behandling med appen. Sedan i somras finns dessutom en tredje app, Tät®III, som är utvecklad för män som lider av urinläckage efter prostatacanceroperation. Även kring den görs en studie för att studera användningen och ta reda på om appen hjälper.

Forskning stärker primärvården

Emma Nyström kommer främst att jobba dels med att analysera data från Tät®II, dels att undersöka mer data från den första appen efter att den blivit fritt tillgänglig.

Parallellt fortsätter hon som ST-läkare i allmänmedicin på Brunflo hälsocentral.

– Vi har mycket positivt på gång i Brunflo. Jag tycker samtidigt att forskning är väldigt rolig och jag tycker det är viktigt med utbildning överlag – de går ju hand i hand. När vi planerar hur vi ska jobba i primärvården måste vi också ta in det vetenskapliga – och ta hänsyn till vad vi har för tid och resurser – så att vi kan nå upp till medicinsk säkerhet men också vara kostnadseffektiva, för resurserna vi har ska räcka till många, säger Emma Nyström och fortsätter:

– Under min doktorandtid har det funnits en stark forskningsmiljö här och det har också funnits en välvilja från regionen att stötta den. Vi är ganska många primärvårdsforskare nu och det är ändå något som jag tycker vi ska använda för att lyfta den kliniska verksamheten och utveckla primärvården.

 

Text & Foto: Sara Rönnberg

Om disputationen

Emma Nyström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 11 januari klockan 13 sin avhandling Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa - Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer.

Fakultetsopponent Guri Rørtveit, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Norge. Huvudhandledare Eva Samuelsson.

Plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus.


Inkontinens och Tät.nu

Urininkontinens är vanligt hos kvinnor, cirka 25–45 procent har någon form av ofrivilligt urinläckage. Den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens, alltså läckage vid fysisk aktivitet, hosta eller nysning.

Som förstahandsbehandling rekommenderas bäckenbottenträning och livsstilsförändringar vid alla typer av urininkontinens. Upp till två tredjedelar blir hjälpta av detta men ändå söker de flesta inte vård för sina besvär.

E-hälsa har visat sig kunna sänka barriärerna och vara ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med effektiv behandling till många. Därför utvecklades mobilappen Tät® inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet och Region Jämtland Härjedalen.

3 av 3 gillar detta