en man och en kvinna står bredvid varandra framför ett rum med glasväggar

Joachim Dahlin och Maria Sandström är båda enhetschefer för medicinenheten – något de uppskattar då de har stor hjälp av varandra i att driva utvecklingen framåt på enheten.

"Det känns som att vi vänt ett jätteskepp"

Det är med stolthet som enhetscheferna för medicinenheten, Maria Sandström och Joachim Dahlin, summerar resan som lett till att nya medarbetare nu aktivt söker sig till dem.

Mer rast, mindre stress

Efter storsatsningen på nytt arbetssätt och digitala lösningar har medicinenheten på Östersunds sjukhus gjort rejäla förändringar – nu märks goda resultat i både arbetsmiljö och vårdmiljö.

– Vi ser en stor skillnad det här senaste året och det tror vi är för att vår egen personal mår bra, vilket speglas på de som kommer nya hit. Jag tror att vår personal tillsammans med det här nya arbetssättet gör att vi har blivit mer attraktiva, säger Maria Sandström.

Under 2017 och början av 2018 har medicinenheten anställt elva sjuksköterskor och kunnat växla bort många bemanningssjuksköterskor. Tidigare hade enheten ständigt ett behov av runt 14-15 bemanningssjuksköterskor – nu räknar man med att ligga på ett behov av tre till fyra under våren 2018, om man inte lyckas rekrytera ytterligare egna sjuksköterskor

– Det känns som att vi vänt ett jätteskepp! fortsätter Maria Sandström.

Färre sjukskrivningar – fler raster

Signalerna är flera för att det nya arbetssättet som infördes för nästan två år sedan gjort skillnad. Sjukskrivningstalen har gått ner rejält, enligt Maria och Joachim, och de ser också skillnad i uttaget av raster och i övertid.

– I dag är det väldigt sällan man inte får sin lunchrast och det är väldigt sällan någon jobbar över för att man inte är färdig. Det var mer regel än undantag tidigare, säger Maria Sandström och fortsätter:

porträtt på en kvinna

Maria Sandström

– Och det vi får höra från studenter och bemanningssjuksköterskor och andra som kommer utifrån är att man uppskattar strukturen. Det är tydligt vad man ska göra och vad ens arbetsdag ska bygga på. Från nyutexaminerade sjuksköterskor har vi fått höra att det är ett bra arbetssätt för det är lätt att fokusera, man behöver inte spänna över allt på en gång. Det har blivit en bra förstamiljö att vara i som anställd.

Offensiv satsning på ny teknik

Efter att förändringen av arbetssättet har medicinenheten fortsatt att testa nytt. De är först ut med flera tekniska lösningar som ska förbättra såväl arbetsmiljön som vårdmiljön för avdelningens patienter.

Införandet av Nova ward board, de digitala whiteboards som finns på enheten sedan förra våren, är ett exempel. Nästa steg i det är att personalen förhoppningsvis under våren ska kunna jobba med läsplattor kopplade direkt till Nova. Att som enda vårdavdelning vara testpilot för informations-tv i fikarummet som en intern kanal för att vända sig direkt till personalen är ett annat exempel.

Nytt kallelsesystem för lugnare miljö

I vår kommer nästa pilotprojekt, ett nytt kallelsesystem som egentligen består av två delar. Dels en patientdel som innebär att patienterna kommer att ha en läsplatta vid sin säng där de kan titta på tv, läsa tidningar, lyssna på radio och när systemet är fullt utbyggt kan skicka en specifik kallelse till personalen, till exempel om de behöver gå på toaletten eller vill ha vatten.

Den andra delen är det mer traditionella kallelsesystemet, det vill säga när en patient trycker på en larmknapp inne i sitt rum så att ett larm ljuder i korridoren. Traditionellt krävs det att personalen går in i rummet och aktivt stänger av larmet – det kan ibland innebära att larmet ringer länge i korridoren innan någon hinner dit för att åtgärda det.

porträtt på en man

Joachim Dahlin

– Det blir hög ljudnivå. Det blir stressigt. Man vet inte om någon är på väg att svara på det eller om man själv måste skynda dit fastän det kanske är längst bort på avdelningen, säger Joachim Dahlin.

– I det nya systemet ska all personal ha en egen telefon i vilken de kan släcka larmet tidigare och visa att man är på väg att gå dit. Vi hoppas och tror att ljudnivån kommer gå ner på avdelningen och det blir lugnare, förklarar han vidare.

"Arbetsgruppen har transformerats och vuxit i sina roller"

Medicinenheten lägger numer mycket fokus på internutbildningar och jobbar ständigt med utveckling, både av enheten och av personalgruppen. Samarbetet mellan enhetscheferna och personalen är nära – Maria och Joachim träffar både dag- och kvällspersonalen samtidigt en gång per dag vilket gör att de får en bra blick över verksamheten.

– Arbetsgruppen i stort har transformerats otroligt mycket under den här resan. De har vuxit i sina roller, tar för sig och tar ett väldigt stort egenansvar i verksamheten. Förut var det mer att man levererade ett problem till chefen och förväntade sig en lösning – nu har de oss som bollplank, säger Maria Sandström.

– I dag är personalen med och tar fram lösningarna vilket gör att mycket är halvvägs förankrat på en gång, det är inte något som droppar ner uppifrån på dem, lägger Joachim Dahlin till.

Trots alla förändringar och ett intensivt dagligt arbete fortsätter ni att testa nya saker, vad är det som driver er att göra det?

– När vi började det stora arbetet med att reformera arbetssättet kom vi tillsammans med personalen fram till att vi skulle vara offensiva när det gäller att ta till oss ny teknik. Vi skulle gärna vara pilotavdelning – men bara för sådant som vi själva valde och som vi trodde på, säger Joachim Dahlin och fortsätter:

– Än så länge känns det som att personalen både litar på oss, att vi inte tar till oss för mycket, men också att de själva tycker att det som införts faktiskt är ett stöd för dem. Dessutom är det en patientnytta i många av delarna. Nova ward gör till exempel att patientsäkerheten höjs men är också ett stöd för personalen. Det blir säkrare.

Text & Foto: Sara Rönnberg

2 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se