Två kvinnliga sjuksköterskor står tätt ihop i en ljusgång och ler mot kameranFörstora bilden

Maud Berg och Miryam Condé

Unik verksamhet på kirurgmottagningen

Det hela började egentligen med att sjuksköterskan Maud Berg åkte hissen på jobbet tillsammans med en kollega, överläkaren Andreas Lundgren, som då passade på att utnyttja tiden till att fråga henne om hon inte hade lust att lära sig mäta prostator, så kallad TRUL – TransRektalt UltraLjud, en metod att mäta prostatan med ultraljud via ändtarmen. Det hade Maud, och så var det hela på rull.

Hon behövde en likasinnad kollega, och där var inte Miryam Condé sen att haka på. De två känner varandra väl, har arbetat tätt ihop och fungerar optimalt bra som ett team.

- Vi litar på varandra, kan prata rakt och öppet och samarbetar bra ihop. Vi är båda två personer som är öppna för att prova nya saker, och det krävs nog när man startar någonting helt nytt vilket detta ändå är, konstaterar Maud Berg.

LUTS-sjuksköterskor som gör skillnad

Andreas Lundgren tog fram LUTS-programmet, Lower Urinary Tracked Sympthom, vilket de två sjuksköterskorna arbetar enligt idag. Det kan röra sig om till exempel förstorad prostata, svårigheter att tömma urinblåsan eller täta trängningar. Efter remiss från sin hälsocentral bedöms patienten lämplig för ett besök hos LUTS-sjuksköterskorna.

- Det här är verkligen jättekul att få arbeta med, man känner att man gör skillnad för sina patienter, slår Miryam Condé fast och fortsätter;

- Många av våra patienter har gått omkring länge med stora besvär. Det kan röra sig om läckage, att inte alls kunna kissa för egen maskin eller få gå på toaletten och kissa många gånger under ett dygn. Med vår hjälp kan de få en stor förbättring av sin livskvalitet. Det är en väldigt nöjd patientgrupp vi har att göra med.

Har kapat väntetiderna rejält

Maud Berg och Miryam Condé fick en grundlig utbildning av Andreas Lundgren, innan de inledde sitt kliniska arbete. Det var både skriftliga och muntliga genomgångar, och under tre veckors tid matade man på med patienter under överinseende av överläkaren.

- Vi fick göra undersökningarna, och Andreas Lundgren var med under hela processen och kom med synpunkter och råd. Vi hade en stor genomströmning av patienter, ofta sådana som kanske väntat i 1,5 år på att få komma hit, berättar Maud Berg och fortsätter;

- Vi har kapat väntetiderna för den här patientkategorin från minst ett år ner till två månader. Det känns så roligt att äntligen få uppmärksamma dessa patienter.

Urologimottagningen i Östersund är långt fram med mycket. Man har cystoskoperande sjuksköterskor med fokus på blåscancer sedan flera år tillbaka, och sjuksköterskor som ger PAD-besked vilket också gjort att kötider kapats och att patienter får diagnos snabbare. Ett PAD-besked innebär det patologiska svaret på vävnadsprover. Alltså provsvaret på exempelvis provtagning av prostata.

En sjuksköterska sitter vid en tv-skärm och håller i en ultraljudsstavFörstora bilden

Miryam Condé förbereder ultraljudsutrustningen innan undersökningen kan börja

Team Maud & Miryam

För Maud Berg och Miryam Condé var det en givande utmaning att ge sig i kast med detta. Två sjuksköterskor, specialister på omvårdnad, som fick en slags nytänk i och med att de numera också är duktigt insatta i både det praktiska handhavandet men även den medicinska delen gällande dessa patienter. Under ett års tid har man hunnit jobba ihop i Team Maud och Miryam. Ungefär 20 procent av deras totala arbetstid läggs på detta.

- Vi har ett bra system med rond tillsammans med en urolog en gång i veckan, där vi går igenom våra patienter, om det finns några klurigheter eller funderingar efter att vi genomfört våra undersökningar, säger Miryam Condé.

De två LUTS-sjuksköterskorna gör alltså sina bedömningar, kommer med förslag på åtgärder och diskuterar detta tillsammans med urolog för att säkerställa om någonting ytterligare behöver göras för varje patient.

- Det blir en utmaning, men på ett väldigt roligt sätt, konstaterar Miryam Condé.

- Vi känner oss mer och mer trygga i vår roll, och plockar in alltfler moment som vi gärna lär oss och även utför. Urologen har ju alltid vår rygg på något sätt, och det känns otroligt tryggt och bra.

Nationellt unik verksamhet

Det Maud Berg och Miryam Condé gör är faktiskt helt unikt i landet. Liknande arbetssätt finns på andra håll, men det är bara dessa två sjuksköterskor som gör cystoskopier och så kallade TRUL, med andra ord hela LUTS-paketet. Under en cystoskopi går man in med en kamera i urinblåsan, och ser hela vägen in till blåsan. De två har hunnit upptäcka både urinsten, blåscancer och även några fall av prostatacancer vilka därefter remitterats vidare till urolog. Själva undersökningen görs med patient i vaket tillstånd. Bedövningsgelé sprutas in i urinröret, vartefter en böjlig lång kamera med en lampa i fronten förs in. Patienten kan själv följa undersökningen på en skärm, och få svar på sina eventuella frågor direkt av Miryam Condé och Maud Berg. En väldigt informativ typ av undersökning, där patienten hela tiden är delaktig. I undersökningen ingår även ett ultraljud och en palpering av prostatan. En palpering innebär att sjuksköterskorna känner igenom prostatan.

Den kamera som används när man går in i urinblåsan via urinröret.Den är lång och böjlig med en lampa längst fram.Förstora bilden

Den kamera som används när man går in i urinblåsan via urinröret.

Självskattning och prover

Innan man träffar Maud Berg och Miryam Condé har varje patient fått lämna PSA-prov, njurfunktionsvärde och ibland ett urinprov. PSA betyder ProstataSpecifikt Antigen, och är det ämne som prostatan avger ut i blodet. Höga värden kan indikera en prostatacancer eller en förstorad prostata. Dessutom har man på hemmaplan fyllt i en lista där man själv skattar sina symptom på en skala. Hur mycket inskränker mina besvär på min livskvalitet? Man ska även mäta tryck och stråle hemma, skriva upp hur mycket man dricker och kissar under ett dygn.

- Det är ganska omfattande information som vi behöver få in, och några kan tycka att det känns motigt att fylla i. Men det ger oss otroligt mycket information, och kan ofta hjälpa oss fram till någon form av slutsats för patientens räkning, berättar Maud Berg.

Urologerna – en stor trygghet i arbetet

De två lär även ut så kallad självtappning under patientbesöket. Det innebär att man får lära sig hur man själv kan tömma sin urinblåsa på eventuellt kvarvarande urin som man inte klarar av att kissa ut för egen maskin. Det är bra att kunna tömma sin blåsa, för att undvika urinvägsinfektion eller slippa kliva upp flera gånger varje natt för att kissa.

- Det känns väldigt kul att Andreas Lundgren sparkade igång detta, och fick oss att haka på. Det har gjort enorm skillnad för patienter som köat väldigt länge för att få komma hit, säger Miryam Condé och Maud Berg fyller på;

- Vi hade aldrig klarat detta utan våra urologer! Att dom tror på oss och hjälper oss i allt. Vi kan alltid fråga dom om någonting känns oklart, och dom finns där för oss varje gång. En otrolig trygghet för mig och Miryam.

Text & Foto: Lena Manneby

7 av 7 gillar detta