Nyhetsarkiv regionjh.se


  • HBTQ-certifiering - för en mer jämlik vård och hälsa
    I höst påbörjar ungdomsmottagningarna i Östersund, Sveg och Strömsund tillsammans med psykiatrins akutmottagning vägen mot en HBTQ-certifiering. Samtlig personal kommer att delta i arbetet och man räknar med att ha certifieringen klar våren 2018.

  • Primärvårdschefen talar i Almedalen
    Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården? Den frågan är Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen, med och pratar kring i Almedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se