Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Hög tid att vaccinera sig mot influensan!
  Uppgifter från folkhälsomyndigheten visar att spridningen av säsongsinfluensan har börjat. Om du har funderingar på att vaccinera dig så är det hög tid att göra det nu.


 • De styr Region Jämtland Härjedalen från 1 januari
  Region Jämtland Härjedalen får från den 1 januari ett nytt politiskt styre bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

 • Till våren vet vi mer om hur invånarna i Jämtland Härjedalen mår
  Från den 12 december finns resultat från den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida. De visar att hälsan är ojämlikt fördelad i Sveriges befolkning. Bland annat upplevd hälsa, daglig snusning och otrygghet utomhus skiljer sig åt mellan olika grupper utifrån socioekonomi och kön.

 • Efter styrelsen – Tack för oss!
  Regionstyrelsen har haft sista sammanträdet för den här mandatperioden. Jag och övriga i regionstyrelsen vill rikta ett varmt tack till Region Jämtland Härjedalens personal för de här fyra åren.

 • Ny organisation av psykiatrin
  Vid regionstyrelsens sista möte för året behandlades bland annat månadsrapporten, ett förslag till organisationsförändring inom psykiatrin och regiondirektörens rapport visade bland annat att primärvården har minskat kostnaderna för inhyrda läkare med 40 procent jämfört med 2017.

 • Joachim doktorerar på hemmaplan
  - Att både kunna jobba kliniskt och forska parallellt ger bra avkastning till varandra. Jag tror att jag blivit en bättre forskare tack vare att jag jobbat kliniskt, samtidigt som forskningen gör att jag på kliniken blir mycket mer insatt i vad vi gör och varför vi gör det, konstaterar Joachim Ögren som firar Luciadagen med att doktorera på hemmaplan i Östersund. Hans avhandling har den svenska titeln; Allvarlig blödning samt sekundärprevention efter stroke och TIA .


 • Bilolycka i Haxäng, Brunflo
  En bilolycka har under eftermiddagen inträffat i Haxäng i Brunflo.


 • 76,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland
  Idag beviljade Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland prioriterad finansiering på totalt 76,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland.

 • Efter att ha levt ett kvartssekel med smärta: "I dag fyller jag mitt liv – jag isolerar mig inte längre"
  En vurpa i pulkabacken på förskolan där hon jobbade förändrade livet. I 24 år har Maria Lindgren levt med konstant smärta.– Det är ingen som ser att du har ont. När jag är ute bland folk undrar de vad det egentligen är för fel på mig, jag ser ju pigg och glad ut.

 • De ger hopp för den som lever med smärta
  Att ha ont är något som många människor har svårt att hantera. Blir smärtan långvarig kan det vara enormt påfrestande. På smärtrehab i Östersund kan den som har konstant ont få hjälp att vända på perspektiven.
  – Det går att leva ett rikt och meningsfullt liv med smärta, säger psykologen Emma Grut.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se