Nyhetsarkiv regionjh.se


 • De är nya ordförande i Region Jämtland Härjedalen
  Ny mandatperiod med nya färger i den politiska ledningen innebär nya ansikten på ordförandeposterna i Region Jämtland Härjedalens politiska nämnder.

 • Preliminärt årsresultat presenterat för styrelsen
  Den nya regionstyrelsen höll under onsdagen sitt första sammanträde. På ärendelistan fanns bland annat månadsrapport för regionens ekonomi per november, samt ett preliminärt resultat för hela 2018..


 • LIONS Club Brunkullan skänker pengar till BUP
  - Vi gillar barn och ungdomar, och satsar gärna på dem! Det berättar Marie Ekwärn, en av de aktiva i Lions Club Brunkullan. Bidraget till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen blev möjligt tack vare ett samarbete med Destination Östersund, där Brunkullorna bemannade den tillfälliga parkeringen som fanns på Stortorget i Östersund ett par veckor runt jul.


 • Emmas forskning visar: Mobilappen hjälper kvinnor med inkontinens
  Att på egen hand kunna behandla urininkontinens med en app i mobilen har visat sig vara effektivt för kvinnor som har problem med urinläckage. Nu disputerar Emma Nyström, ST-läkare på Brunflo hälsocentral, med en avhandling om de positiva resultaten.

 • Influensan tar fart – hög tid för vaccination
  Nu efter julledigheterna förväntas spridningen av influensa ta fart under de närmaste veckorna. För individer som tillhör riskgrupperna, men ännu inte har vaccinerat sig, så är det hög tid att göra det nu innan influensasäsongen drar igång på allvar. Rekommendationen om vaccination gäller även de som vårdar eller bor med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

 • Influensan tar fart – hög tid för vaccination 
  Nu efter julledigheterna förväntas spridningen av influensa ta fart under de närmaste veckorna. För individer som tillhör riskgrupperna men ännu inte har vaccinerat sig, så är det hög tid att göra det nu innan influensasäsongen drar igång på allvar. Rekommendationen gäller även för de som vårdar eller bor med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Även vårdpersonal som ännu inte är vaccinerade bör göra det. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se