Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Fortsatt arbete med Kliniskt träningscentrum
  Regionstyrelsen tog vid dagens sammanträde beslut om att fortsätta arbetet med att etablera ett fullskaligt kliniskt träningscentrum i Region Jämtland Härjedalen. Beslutet gäller under förutsättning att investeringskostnaderna för etableringen kan finansieras via statliga stimulansmedel.


 • Helena Westin ny områdeschef för Folktandvården
  – Tänk den dagen när alla som söker vård hos Folktandvården i Jämtland Härjedalen plockas in direkt och slipper köa under lång tid för en plats. Helena Westin är ny områdeschef för Folktandvården, och har tagit över rollen efter Kristin Gahnström.


 • Regionfullmäktiges presidium om ansvarsfrihet
  Regionfullmäktiges presidium har vid dagens sammanträde tagit fram ett förslag till beslut när det gäller ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Samtliga frågor om ansvarsfrihet kommer att behandlas av regionfullmäktige den 16-17 april.


 • Med barnen i fokus – Folkskolan firar 175 år
  Från katekesrabblande husförhör under prästens stränga argusöga till dagens fria skolval. Mycket har hänt sedan folkskolereformen genomfördes 1842, och ett smakprov med mersmak visas just nu på Jamtli där utställningen ”En sagolik skola” bjuder besökarna att haka på en tidsresa med många spännande stopp.


 • Överlämning av skrivelse till infrastrukturministern
  Region Jämtland Härjedalen har i samband med Järnvägsforum Norr lämnat över en skrivelse till infrastrukturministern Tomas Eneroth om fortsatt funktionell järnvägstrafik till Norrland och Jämtlands län.

 • MiNT blir permanent i Region Jämtland Härjedalen
  Efter en uppföljning av försöket med mobilt närvårdsteam, MiNT, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden idag att försöket ska övergå i ordinarie verksamhet. Nära vård i hemmet i kombination med en kraftig minskning av vårdkonsumtion är två av de resultat som uppföljningen visade. 


 • Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
  Förbättrad tillgänglighet och förbättrad ekonomi är i fokus i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019, som också är den första för den nyinrättade nämnden. 


 • Införande av kolorektal screening minskar cancer
  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att erbjuda screening för cancer i änd- och tjocktarm, så kallad kolorektal cancer, för alla mellan 60 och 74 år. Åldersgränserna baserar sig på rekommendation från socialstyrelsen. 


 • Nytt utseende på 1177 Vårdguidens webbplats
  Känner du inte igen dig när du besöker 1177.se? Innehållet är i stort samma, men webbplatsen har fått en ny struktur och nytt utseende. Det ska göra det lättare att hitta den information du söker.

 • Skillnaderna i hälsa ökar bland länets invånare 
  Personer med kort utbildning upplever generellt sämre hälsa än personer med lång utbildning. Det är en större andel män som upplever sin hälsa som god jämfört med kvinnor och det är fler unga än äldre som är stressade. Det är några av resultaten i folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som presenteras idag. En positiv utveckling är att daglig rökning fortsätter att minska i länet.


 • Pressinbjudan: Välkomna till Järnvägsforum Norr
  Inbjudan till media att delta på Järnvägsforum Norr. Region Jämtland Härjedalen kommer i samband med Järnvägsforum Norr att lämna över en skrivelse till infrastrukturministern Tomas Eneroth om fortsatt funktionell järnvägstrafik till Norrland och Jämtlands län.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se