Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Onsdag 1 december webbsänds årets sista fullmäktige från Region Jämtland Härjedalen.

Sändningarna startar ca. kl. 08.45.

Handlingarna kan du läsa här.

Till regionfullmäktiges webbsändningar.

För att begränsa risken för smittspridning genomförs fullmäktiges sammanträde även denna gång digitalt med alla ledamöter utom presidiet på distans.

Allmänheten, media, revisorer, tjänstemän och icke tjänstgörande ersättare uppmanas att följa fullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se