Regionfullmäktiges webbsändning. 2021-06-22/23

OBS! Videospelaren fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa ordinarie webbsända fulllmäktigesammanträde sker 26-27 oktober 2021.